När list är viktigare än ansvar så är vi illa ute

KOLUMNISTER

När kommunismen föll och företagen privatiserades i Ryssland kunde den som var snabb och listig bli ofattbart rik. Alla ryssar tilldelades andelar i företagen men de flesta begrep inte vad de fick i handen. För småslantar sålde de sina andelar till de listiga.

Några få roffade åt sig landets tillgångar, formellt var det oftast lagligt och korrekt.

I Kungsbacka finns en socialdemokratisk politiker vid namn Ole Salsten. 1992, året efter friskolereformen, startade han ett företag som heter Baggium. Det driver lärlingsutbildningar. För varje person på ett lärlingsprogram får skolan 25 000 kronor extra i statsbidrag. Pengarna ska åtminstone delvis gå till arbetsgivare som tar emot eleverna, berättar SVT:s Rapport.

Baggium har inte betalat några pengar till externa arbetsgivare. Däremot har Ole Salsten och hans kompanjon Jonny Nordqvist fått 43,8 miljoner kronor i aktieutdelningar de senaste fyra åren. Det finns ytter­ligare 63 miljoner i moderbolaget Nordstenen som de kan ta ut om de vill.

Salsten månar om ung­domens bildning. Han eftersträvar också att Kungsbacka ska vara Sveriges bästa kommun. Detta vill han ”förvärkliga”, skriver han på socialdemokraternas hemsida.

Sverige är inte Ryssland. Vi har inte haft någon kommunism som kollapsat. Ole Salsten är ingen före detta KGB-byråkrat.

Salsten arbetade i åtta år inom LO-förbunden SEKO och Kommunal. Jag förmodar att solidaritet var det finaste ord han visste.

Kanske är det fortfarande så. Jag vet inte, ty Ole Salsten svarar inte på frågor.

Genom att starta ett utbildningsföretag visade han praktisk solidaritet med samhällets unga. Att företaget går bra är ett belägg för Salstens kompetens. Generösa statsbidrag är inget han kan lastas för.

Med förfäran ser vi på vårt grannland Ryssland. Ett samhälle där list är viktigare än ansvar blir framgångsrikt bara för några få. Ett land där lagens formalia ställs mot lagens anda håller svårligen ihop.

Sverige är inte Ryssland men i likhet med KGB-byråkraten såg Ole Salsten tidens tecken och bytte karriär.

Regler är regler och dum är den som inte utnyttjar dem.

ARTIKELN HANDLAR OM