Det är reglerna som gör Sverige hyggligt

KOLUMNISTER

"För första gången i historien kommer en moské att gå i konkurs! För första gången! På 1404 år!”

Det är Abdelkrim Deneche i telefon. För 19 år sedan bedömdes han som ett hot mot vår säkerhet. Han är ­algerier, aktiv muslim, lever i exil i Sverige, misstänktes för att vara terrorist.

Moskén ligger i Eskils­tuna.

Franska polisen sa att han var medskyldig till ett bombdåd i Paris. Men fransmännen hade tagit miste på person. Deneche befann sig i Sverige när attentatet skedde.

Ändå beslutade ­regeringen att utvisa ­honom, en ­utvisning som inte kunde verkställas på grund av det ­bestialiska ­inbördeskriget i Algeriet. Deneche ­beordrades att ­anmäla sig hos polisen tre gånger i veckan.

- På torsdag kommer ­en värderingsman från kronofogden. Sedan ska moskén säljas på auktion.
 

Deneche är uppjagad. Han berättar om motsättningar inom församlingen, om oklarheter vid köpet av fastigheten, om mannen som sålde kåken, om transaktioner, panter, lagfarter...

Jag frågar hur han har det nu för tiden.

- Jo tack. Jag har bytt namn. För barnens skull. Många såg ju mig som ­terrorist. Min äldste son ­läser på univer­sitet, ­ekonomi. Den yngste går i gymnasiet. Sedan ska han också studera vidare.

Och du själv?

- Jag var på Rosenbad för två veckor sedan och deltog i en konferens om vålds­bejakande radikalism. Vi måste utarbeta handlingsplaner för att fånga upp ungdomar som riskerar att fastna i extremistiska miljöer.

Du var i regerings­kansliet?

- Magnus Ranstorp ­(terroristexpert, ständigt i tv) var också där. Vi var många.
 

Jag ser ut genom fönstret. Nere på Kungsgatan stannar bilar för fotgängare på övergångsstället. Byggarbetarna bär hjälm. De nya bussarna vid Cityterminalen har ­säkerhetsbälten.

Jag ser ett samhälle med en myriad av regler och som strävar efter att följa dem. Fruktansvärda övergrepp kan ske, som i fallet Abdelkrim Deneche. Oftast rättas de till bara byråkratin (och tidningarna) får mala på.

Vem kunde för 19 år sedan tro att Deneche skulle delta i en konferens i Rosenbad.

Vem kunde tro att en ­moské skulle gå i konkurs. I Eskilstuna. Det blir en nyhet från Lahore till London. Men ingen kommer att rapportera att det är byråkratin med alla sina regler som gör Sverige rikt och hyggligt.