Siffrorna visar nya klassamhällets intåg

Böcker och traditionella dagstidningar är snart bara för överklassen.
KOLUMNISTER

– Här i Sverige kan jag vara kompis med vem som helst, även kassörskan i snabbköpet. Det vore otänkbart i USA, sa en nationalekonom när vi häromåret pratade om skillnader mellan de två länderna.

Kommentaren var inte snobbig utan ett konstaterande av fakta. Om en avgrund i bildning skiljer två individer åt blir de knappast vänner.

I Sverige har vi varit tämligen jämställda. Vi har alla gått i en hygglig skola, de flesta av oss har haft en dagstidning hemma, länge såg vi på TV-nyheterna också.

Nu vandrar vi raskt mot ett klassamhälle som är värre än ett där den ene har hög inkomst och den andre låg. Vi går tillbaka till ett samhälle där överheten har monopol på vetande, ett samhälle där den ene har kunskap om världen, insikter i politiken och kan tillgodogöra sig komplicerade texter och där den andre är ett slags funktionell analfabet som glor på kul klipp på Youtube.

Traditionella nyhetsmedier väljs bort

Tidningarna Folket i Eskilstuna och Dagbladet i Sundsvall läggs ner. Det är bara början på en motorsågsmassaker. Säffle-Tidningens prenumeranter är till exempel 65 år i genomsnitt. Svenska Dagbladet lämnar inte ut genomsnittsåldern för sina men jag gissar 70.

Beräkna själv när de tidningarna är borta.

Statliga demokratiutredningen visar att de som väljer bort traditionella nyhetsmedier ökar, från åtta procent år 1986 till 17 procent 2013. En annan utredning, från Statens medieråd, visar att daglig läsning av böcker och tidningar i åldersgruppen 17-18 år nästan halverats – på ett par år!

Överklassen behåller kunskapen

Däremot ägnar sig barnen gärna åt dataspel. Särskilt pojkar.

Fnissa gärna. Säg att jag är en gubbe. "Old school". Förstår inte de nya tider. Vuxna har alltid klagat på ungdomen.

Skitprat.

Siffrorna visar det nya klassamhällets intåg. Överklassen kommer att behålla kunskapen, tro inte annat. Den kommer att veta precis hur och varför ekonomiska och politiska beslut fattas i vårt land och världen.

Och underklassens barn kommer att roa sig dag efter dag, år efter år, med dataspel och Paradise Hotel.

Den kommande digerdöden bland tidningar är en bekräftelse på fördumningen av vårt samhälle.

Vi går in i en ny värld. Den är som 1800-talet men med större arbetslöshet och digital underhållning dygnet runt för dem där nere.