SDU tror att landet är hotat av undergång

Därför är medlemsökningen intressant

1 av 3 | Foto: JIMMY WIXTRÖM
SDU-topparna Gustav Kasselstrand och William Hahne.
KOLUMNISTER

– Framtiden tillhör oss, sa Gustav Kasselstrand, ordförande i Sverigedemokratisk ungdom, SDU.

Det är möjligt att han har rätt.

SDU är det fjärde största ungdomförbundet med drygt 5000 medlemmar. Socialdemokratiska SSU, den traditionella plantskolan för blivande svenska makthavare, har 12 500 medlemmar.

Så visst kan man säga att framtiden tillhör SDU oavsett vad som händer med uteslutningar och strider med moderpartiet Sverigedemokraterna. Den du är som 20-åring är du också som 50-åring. Visst kan man byta åsikter, visst tar livet en massa vändningar. Men i grund och botten är man ändå samma människa: det finns ett grundackord i personligheten som inte försvinner, en syn på omgivningen.

Kasselstrand kom ut från mötet som syftade till att utesluta honom och kompanjonen Hahne ur partiet. De stod i korsningen Munkbron–Yxsmedsgränd i Gamla stan och gav kommentarer, två unga vattenkammade män med slips och vit skjorta, prydliga som mormoner och med ett språkbruk som för tankarna till 1930-talet.

Moderpartiet vill inte ha med dem längre, Kasselstrand anklagas för nyfascistiska kontakter och för att gilla rasideologiska tankar på Facebook.

"Nationen framför allt", står det på SDU:s hemsida. Företrädare för förbundsledningen säger att Sverige faller sönder, deras uppgift är att rädda nationen.

– Vi sunda Sverigedemokrater, sa Kasselstrand.

Störst av ungdomsförbunden är moderata MUF med över 13 000 medlemmar. Miljöpartiets Grön ungdom säger att de växt från 2000 till 7000 på bara ett år.

Men det verkligt intressanta är SDU:s ökning. Alla andra ungdomsförbund och partier, från höger till vänster, ingår i bred mening i samma fåra. De har olika syn på hur ekonomin ska organiseras, de har skilda åsikter om bidragsnivåer, de grälar om skola, försvar och utrikespolitik. Men världsbilden är i grunden densamma. De har bara olika åsikter om hur problemen ska lösas.

SDU skiljer sig från alla andra genom tron att vårt land hotas av undergång. Hotet kommer från invandrarna. Det är samma bild som moderpartiet Sverigedemokraternas fast grövre och med ett språkbruk hämtat från svunna tider.

"Sveriges ungdom måste visa vägen för hela nationen. Förbundet tror på ungdomens vilja, mod och hängivenhet. Denna tro genomsyrar förbundets målmedvetna strävan och ska leda till att den fosterländska idén åter slår rot i nationen", står det i SDU:s idéprogram.

En massa missnöjda och frustrerade människor röstade på Sverigedemokraterna i valet. Det är en sak.

Det är något annat, och en betydligt djupare förändring, när tusentals ungdomar söker sig till ett "nationalistiskt" förbund, går i studiecirklar och formar sin världsbild.

Den kommer att finnas hos dem när de går ut i yrkeslivet och gör karriär, den kommer att finnas där medvetet eller omedvetet decennium efter decennium oavsett om de fortsätter att vara sverigedemokrater eller om de blir socialdemokrater, moderater eller opolitiska.

Den kommer att innebära ett skov i vårt samhälle, en förskjutning som vi inte märker medan den sker.

– Framtiden tillhör oss, sa Kasselstrand.

Sedan vände han och gick uppför kullerstensgatan och strax var han borta i Gamla stans gytter.