Välfärdsunionen gick in i ett permanent krig

Foto: AFP/PAUL J.RICHARDS
Tony Blair, dåvarande brittisk premiärminister, och USA:s dåvarande premiärminister George W Bush efter ett möte om Irak-krisen i april 2004.
KOLUMNISTER

Utan att någon märkte det gick Välfärdsunionen in i ett permanent krig. Nedanför Unionens sydöstra gräns genomförde dess luftburna soldater regelbundna bombräder över en fiende som hatade Välfärdsunionen för dess frihet, jämlikhet och broderskap.

Välfärdsunionen hade bildats just för att få slut på alla krig och därför var ordet svårt att bruka. Den franske presidenten hade visserligen sagt krig efter den senaste bestialiska attacken mot hans land men rent allmänt var det en term man undvek: krig stämde inte med Unionens självbild.

Ordet straffexpedition var heller inte lämpligt. Det förde tankarna till forna tiders koloniala äventyr och den delen av sitt förflutna tog Välfärdsunionen avstånd från, även om det nya kriget som inte benämndes krig fördes i områden som tidigare varit kolonier.

När började det?

Inte ens det var klart. Några hävdade att det inleddes med terroristattackerna i USA 2001.

Andra menade att det utlöstes av invasionen av Irak 2003. Den attacken leddes av USA med en av Unionens viktigaste medlemmar, England, som bundsförvant. Även den nästan osynliga medlemmen Danmark skickade en ubåt för att på så sätt bringa demokrati och frihet till områdena sydöst om gränsen.

Åter andra sa att det började med grundandet av staten Israel 1948.

Då kunde man emellertid lika gärna säga att begynnelsen var 1918 när kolonialmakterna England och Frankrike tog över spillrorna efter det ottomanska riket. Om man resonerade så kunde man i och för sig fortsätta bakåt till korstågen eller varför inte den arabiska invasionen av iberiska halvön.

Kort sagt förmådde ingen säga hur det började. Det fanns blott hållpunkter som alla tycktes tydliga, ja, avgörande, men som med tiden tenderade att lösas upp i sina konturer.

Den enda permanenta sanningen var själva kriget.

Med tiden började det spilla in över Välfärdsunionens gränser och attackerna var särskilt skrämmande eftersom de riktades mot civilpersoner och Unionens själva livsstil.

Kunde man verkligen säga att det permanenta kriget spillde över gränserna? Kanske kunde man säga att det var en lång serie separata konflikter som alla borde lösas var och en för sig?

När Välfärdsunionen gick in i det nya året 2016 och kriget hade pågått i 13, 15, 68, 98, 1305 eller vilka år man föredrog att hålla sig till, ökade intensiteten.

Sverige ombads att hjälpa till i striden. Med hjälp av svenskt krut skulle freden äntligen inträda.

ARTIKELN HANDLAR OM