Kan en prostituerad med F-skatt ha skylt på dörren?

KOLUMNISTER

Rosinha Sambo är officiellt godkänd som prostituerad. Skattemyndigheten i Varberg har gett henne F-skattebevis.

Hade hon problem förut, så tredubblades de när hon blev småföretagare på riktigt. Nu ska hon betala 68 803 kronor varje månad i preliminärskatt, hantera blanketter, redovisa moms och deklarera.

Skatten är beräknad på att Rosinha under 2003 säljer sex för 900 000 kronor netto. Ni som har fantasi: hur många samlag, eller andra varianter, blir det?

Observera att skattemyndigheten räknar med nettointäkt. Det förutsätter att Rosinhas bruttointäkt är högre och att hon får dra av sina kostnader.

Rosinha har varit prostituerad länge. Till skillnad från många andra prostituerade har hon aldrig gjort någon hemlighet av sin sysselsättning, tvärtom. Hon kallar sig "sexarbetare", skriver debattartiklar och kräver att prostituerade ska bilda fackföreningar, få sjukpeng och så vidare.

Framför allt kräver hon att få träffa kunderna i fred, vilket är omöjligt i dag eftersom de riskerar att straffas för sina inköp.

Rosinha har - i likhet med de flesta andra prostituerade - tidigare inte betalat någon skatt. För några år sedan blev hon kontaktad av skattemyndigheten i Varberg.

- De frågade vad jag levde på, eftersom jag inte hade inkomster och inga bidrag. Jag sa att jag kan knulla fram pengar för att betala skatt också, om det behövdes. De sa att det inte behövdes och så blev jag nolltaxerad igen "

Rosinha är ingen diplomat, men hon kan tänka sig att betala skatt. Förra året ansökte hon om att få bilda enskild firma. Hon beskrev rörelsens verksamhet på enklaste sätt: prostitution.

- De svarade att blanketten inte var ordentligt ifylld och att de inte förstod vad jag menade.

Rosinha gav sig inte. Ville de att hon skulle betala skatt, så ville hon att det skulle framgå varifrån inkomsterna kom. Hon gick till skattemyndigheten och krävde hjälp med blanketten.

- De föreslog att det skulle kallas "underhållning". Men jag vägrade.

Den 17 mars fick Rosinha slutligen sitt F-skattebevis. Enligt Riksskatteverket betyder det att hon har uppfyllt de för näringsverksamhet nödvändiga kriterierna på självständighet:

Valfrihet beträffande arbetstiden.

Att den som åtar sig uppdraget håller sig med egna verktyg och redskap.

Att uppdraget utförs under en begränsad tid eller avser en viss begränsad arbetsuppgift.

Att ett fast pris avtalats som omfattar både arbete och material.

Rosinhas kunder ska "varken göra skatteavdrag eller betala sociala avgifter". Hon bör visa torskarna att hon har F-skatt genom att "uppge detta i faktura, anbudshandling eller avtal".

Rosinhas huvudsakliga verksamhet beskrivs korrekt som "prostitution". Hennes SNI-kod är 93050. SNI betyder Svenskt Näringslivs Index. Där sorteras företags verksamheter med olika koder. Exempelvis betyder 29310 "tillverkning av traktorer". 05024 "blötdjursodling". 20102 "hyvling". Hennes kod betyder "övrig serviceverksamhet".

Rosinha var glad att få F-skattebevis. Men hon har några jobbiga följdfrågor:

- Nu vill jag att de förklarar hur jag ska arbeta. Om jag drar av hyreskostnader så blir ju värden automatiskt kopplare. Om jag ska dra in inkomsterna måste kunderna få komma utan att störas av polisen. Kan jag hyra lokal av kommunen? Kan jag ha skylt på dörren?

Robert Aschberg