Statsråden har fel, fel och fel

KOLUMNISTER

Hur många barn växer upp med föräldrar som är alkoholister?

Hur många anställda har svenska småföretag jämfört med småföretag i andra europeiska länder?

Vad tycker konsumenterna är viktigast med maten?

Och hur mycket växer egentligen den grova organiserade brottsligheten?

Regeringen tycks anse att detta är viktiga frågor, eftersom den själv besvarat dem med konkreta svar och siffror.

I samband med politiska kampanjer och satsningar de senaste åren har statsråden gått ut ganska högljutt med statistiska uppgifter om än det ena, än det andra.

Men de har haft fel.

Problemet är inte bara att de diktat, utan att de i flera fall stått i riksdagens talarstol och sagt precis tvärt emot vad deras egna utredningar kommit fram till.

Göran Persson hävdade nyligen att bara två länder i Europa har fler anställda i sina småföretag än Sverige.

I utredningen som låg till grund för hans tal framgick klart och tydligt att av de europeiska länder som jämförts kom Sverige på tionde plats.

Var det en fräck chansning, ett försök att ta billiga politiska poäng? Eller hade hans medarbetare inte orkat ta reda på hur det verkligen förhöll sig?

Reportern Johannes Nesser har gjort ett storartat jobb när han undersökt hur det förhåller sig med regeringens hantering av fakta. En del vedertagna sanningar faller ihop som korthus.

Andra så kallat kända förhållanden visar sig vara helt okända när Nesser letat efter källorna.

Några andra exempel, som Nesser redovisar i morgon i ett reportage i TV8:

Jordbruksminister Ann-Christin Nyqvist lanserade nyligen en kampanj för småskalig livsme-delsförädling.

Motivet är enligt ministern att konsumenterna "ofta är positivt inställda till mat som är lokalt och regionalt producerad".

Men enligt undersökningen som ligger till grund för kampanjen bryr sig konsumenterna inte nämnvärt om var maten producerats.

Det luktar svensk bondelobby lång väg.

Skolminister Ibrahim Baylan sa i januari i år att den svenska skolan står sig väl, och i maj att "Vi har en skola som på många sätt håller världsklass".

Ändå hade hans eget departement bara tio dagar tidigare konstaterat att eleverna som går ut nionde klass har stora kunskapsluckor i de viktigaste ämnena, bland annat svenska och matematik.

Det mest anmärkningsvärda i Nessers undersökning är det han visar om alkoholpolitiken.

På det området tycks varken rege-ringen eller dess myndigheter veta vad som är upp eller ned. Ingen har några konkreta uppgifter om hur många missbrukare det finns i Sverige, än mindre om hur många barn som drabbas av att föräldrarna krökar.

Varifrån kom folkhälsominister Morgan Johanssons uppgifter i riksdagen om att 200000 barn växer upp i alkoholisthem?

Efter en närmast farsartad detektivjakt hamnar Nesser i den lilla skånska socknen Dalby (nu en del av Lunds kommun), där en ung psykiater på 50-talet intervjuade bönderna på orten och kom fram till att var tolfte invånare hade mer eller mindre grava problem med sprit.

Studien av Dalby fräschades upp 1972 och sedan räknades den helt sonika om till att gälla hela Sverige.

Därefter finns inga riktiga uppskattningar om hur många alkoholister det finns i landet.

Experter på både Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen kal-lar Morgan Johanssons uppgifter för "skakiga" och "extremt osäkra". Johansson själv hävdar bestämt att alkoholmissbruket ökar, utan källhänvisning. Han kan ha rätt. Men ingen vet säkert. I en så brännande fråga vore det bra med riktig kunskap och ordentliga uppgifter.

Reportaget visar också att justitieminister Thomas Bodström bara lyssnat på polisen, och inte på andra myndigheter, när han föreslår utökad avlyssning och buggning mot den grova brottsligheten.

Johannes Nessers reportage visas i Kontrollkommissionen på TV 8, i morgon söndag 20.00.

Robert Aschberg