Säpochefer slipper åtal – för att de är för inkompetenta

Läs Robert Aschbergs kolumn

KOLUMNISTER

Hemliga polisen har haft det hett om öronen den senaste tiden.

Hanteringen av USA-ambassadens spionage mot svenska medborgare.

Det tunga tillslaget mot en småbarnsfamilj i Göteborg som strax visade sig fullkomligt oskyldig till anklagelserna om terrorförberedelser.

Varför gör Säpo bort sig så förbannat?

Och varför har myndigheten brutit ”systematiskt” mot lagar och bestämmelser?

Viktiga delar av svaret finns i offentliga handlingar som kan läsas av vem som helst – inklusive ledarskribenter och riksdagsledamöter som händelsevis anser att lagar ska följas.

Min gode vän Stefan Wahlberg visade mig handlingarna. Han är journalist, och livsfarlig när det gäller juridik. För dem som inte har rent mjöl i påsen, alltså.

Den första varningen kom i våras, och redan den borde ha fått mediedrevet att ta fram startblocken. (Riksenheten för polismål. Ärende AM-18665-09). Sex chefer på Säpo var misstänkta för tjänstefel, eftersom de i strid mot åklagarbeslut inte sett till att förstöra gammalt material från telefonavlyssning, och låtit detta material användas av personalen, trots att detta är olagligt. Detta hade pågått i fem, kanske till och med tio år.

De misstänkta var: enhetscheferna för författningsskydd, kontraspionage, kontraterrorism, chefen för teknikenheten, en sektionschef samt ytterligare en person i ledande ställning.

Chefsåklagare Per Lind ledde förundersökningen. Han genomförde ett 50-tal förhör och konstaterade att den olagliga hanteringen varit ”systematisk”, samt att ett av Säpos datasystem inte ens hade en funktion för att radera material. Men vad hände?

Lind lade ned förundersökningen. Inte i brist på bevis. Det fanns hur mycket som helst. Utan för att cheferna ”inte hade relevant utbildning i hantering av hemliga tvångsmedel” och ”saknade erforderlig kompetens”.

Säpocheferna slapp alltså åtal för att de inte kunde lagen, och inte lärt sig sköta sina jobb! Var fanns drevet, när demokratin behövde det?

Ärendet hamnade så småningom hos chefs-JO Mats Melin. Hans beslut kom för någon vecka sedan (Diarienummer 3088-2010). Melin beslutar att förundersökningen om misstänkta tjänstefel inte ska återupptas. Han lägger alltså ned ärendet igen, men hans skildring av förhören som hölls är både komisk och skrämmande: ”enhets­chefer hänvisar till sektionschefer, sektionschefer till handläggare, handläggare till sektionschefer eller till administrativ personal som i sin tur hänvisar till handläggare osv.

Det förefaller som om i princip ingen tycks anse sig ha burit ansvar…/”

I Melins beskrivning framstår Säpo som närmast farsartad byråkrati, där medarbetarna arbetar i en så pass oklar och ineffektiv organisation att ingen kan fällas i domstol. Ingen vet något och alla skyller på alla; ett modus operandi som för övrigt råkar vara mönster i kriminella kretsar.

Ansvaret för det som pågått i åratal vilar enligt Melin på ”Säpos tidigare ledningar som i detta avseende inte styrt verksamheten på ett godtagbart sätt”.

Nu är det fritt fram att bryta mot lagar och regler på jobbet. Blir ni tagna med brallorna nere, hänvisa bara till ärendenumren i texten här bredvid, och säg att ni är inkompetenta.

ARTIKELN HANDLAR OM