Domen ett slag i ansiktet på Sveriges alla kvinnor

KOLUMNISTER

Hovrätten har just friat en man från våldtäkt efter att han ­slitit av sin flickvän trosorna och fört in sina fingrar i hennes underliv för att kontrollera om hon hade varit otrogen.

Deras förhållande hade präglats av svartsjuka och mannen ­hade under hela förhållandet hotat, ofredat och slagit sin tjej.

I tingsrätten dömdes han för grov kvinnofridskränkning och övergrepp i rättssak, och alltså också för våldtäkt. Men hovrätten ändrade brottsrubriceringen till olaga tvång med ­motivet att mannens syfte med o­trohetskontrollen inte hade varit sexuellt. Så här skriver hovrätten i sina domskäl:

”Det är uppenbart att XX genom sitt handlande har kränkt YY:s sexuella integritet. XX och YY har dock lämnat samstämmiga uppgifter om att syftet med XX agerande var att kontrollera om YY hade varit ­otrogen med en ­annan man. Det är därmed utrett att XX inte har haft ­något sexuellt syfte med sitt ­agerande. Hans gärning kan därför inte anses ha haft en sådan sexuell prägel att den är att bedöma som en sexuell handling i brottsbalkens mening. ­Något ansvar för sexualbrott kan därför ­inte bli aktuellt.”

Straffet sänktes från två år och åtta ­månaders fängelse till ett år och två månader.
 

Jag blir inte klok på hur Svea hovrätt gör ett så tydligt statement i och med den här domen. I Svea ­rikes lag står det klart och tydligt att:

”Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller ­tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år.”
 

Att föra upp två fingrar är onekligen­ en sexuell handling. Att det dessutom ska krävas ett sexuellt syfte går inte att överhuvudtaget utläsa ur ­lagen.

Men nu har alltså hovrätten lagt till detta. Att det är syftet med våldtäkten som räknas, inte den faktiska handlingen, inte offrets upplevelse av det som inträffade.

Nu är det fritt fram för varenda våldtäktsman att hävda att våldtäkten de begått inte hade sexuellt syfte. Och oftast kommer han inte att ­ljuga, eftersom syftet med våldtäkt oftast inte är sexuell njutning. Det är att tilltvinga sig makt och kontroll och eventuellt få utlopp för sin ­vrede.

Den här domen är ett stort slag i ansiktet på Sveriges samtliga ­kvinnor.

Helvete

 Att vi fortfarande är så omedvetna om hur vi reproducerar könsroller. Ekot har nyligen undersökt hur länge barn är på förskolan. Pojkar är i genomsnitt två och en halv timme längre tid på förskolan än flickor.

Himmel

 Att First Aid Kit fick fyra grammisar på grammisgalan i onsdags. Så rätt.

ARTIKELN HANDLAR OM