Vlado bombarderar mig med kontraåsikter

KOLUMNISTER

Vlado satte mig på spåret. Vlado är den typ av kontakt vi alla får på nätet. Bland Nigeriabrev och erbjudanden om penisförlängning dyker ett par gånger per dygn också Vlado upp.

Jag känner honom inte. Jag utbyter inte åsikter med honom. Jag finns bara på den mottagande sidan. Jag kan gissa, att bakom signaturen finns en serbisk aktivist. Sannolikt har jag hamnat på hans mejl-lista, därför att jag under tre krigsår var korrespondent på Balkan, och haft för honom förgripliga åsikter om Bosniens rätt att bli en stat, den för krigsförbrytelser eftersökte Karadzic, gangstern Arkan, rättfärdigheten i Kosovokriget och massmorden i Srebrenica.

Vlado bombarderar mig med kontraåsikter. Albright är en krigsförbrytare. Muslimerna tar över Balkan. Nato är en imperialistisk makt. Amerikas motiv för att rädda Kosovoalbanerna låg i att få bygga en pipeline i Albanien. Den bosniske presidenten Izetbegovic var en krigshetsare. Jag får utskrifter av Milosevic-rättegången vid FN:s krigsförbrytartribunal i Haag, essäer av Chomsky och attachments från sajten Balkan Express. Ofta är det artiklar ur tidningar som jag utan Vlados hjälp inte skulle läst.

Bra. Jag blir en bildad karl och kanske mera vidsynt.

Nu är det Vlado som fört mig in i den konspirationsteoretiska värld som är en produkt av tidsandans antiislamism, antisemitism, banala Amerikahat och globaliseringsrädsla. Med "OBS! OBS! OBS!" manar han mig att "sprida kunskap om seminariet! Ladda ner flygbladet, sprid det till vänner. Sätt upp det på anslagstavlor".

Okej, Vlado, härmed gjort.

Flygbladet bjuder in till ett seminarium med rubriken "Världen efter Irak: USA-dominans och krigspolitik". Det hålls i dag på ABF-huset. Arrangörer är Nätverket mot krig, Palmecentret, ABF, Stockholm och Sveriges Fredsråd.

På deras agenda enligt kallelsen: "USA hotar Syrien, Iran, Kuba och andra länder med krig. Över hela världen finns amerikanska baser."

Knappast. Amerikanerna vill att Syrien upphör att vara transitstation för de mujahedin som tränade i Afghanistan, Tjetjenien och Kashmir och vill bli Guds krigare i Bagdad. För Iran strävar amerikanerna i likhet med FN:s internationella atomenergiorgan för att ayatollorna inte måtte utveckla kärnvapen.

"I Mellanöstern finns två tredjedelar av världens olja. "Preventiva" krig står på USA:s dagordning för kontroll av de resurser USA vill åt."

Jaså? Det finns klart uttalat att Iraks olja är Iraks. För all världens olja gäller att den hamnar och bjuds ut på en och samma världsmarknad. På den marknaden handlar både amerikaner och svenskar - till samma pris.

"Efter att ha förstört Iraks infrastruktur får nu i stort sett samma företag som fått miljardkontrakt på vapen av olika slag för förstörelsen av Irak nya miljardkontrakt för uppbyggnaden av i första hand oljeindustrin."

Missuppfattning. När det i FN och vid givarkonferensen talades om återuppbyggnad är det främst en återuppbyggnad efter 34 år av baathistiskt nazi- och terrorvälde, inte efter den begränsade förstörelsen från ett 20 dagar långt krig i mars-april.

"USA vill naturligtvis slippa från kostnader för sitt krig och fördela dem på världens länder. FN:s säkerhetsråd har nu i princip godkänt ockupationen."

Rätt på en punkt. En rad givarländers pengar, 100 miljarder kronor, strömmar till Irak. Men fel på den avgörande punkten. Säkerhetsrådets resolution 1511 erkänner ockupationens kortvariga natur. Den dödar myten om en komplott att kolonisera Irak. Detta accepteras bland Iraks muslimska grannar. Ett amerikanskt misslyckande i Irak gagnar inte deras intressen. Typiskt nog har det muslimska prästerskapet inte utlyst jihad (heligt krig). Den som samarbetar med "de otroende" amerikanerna drabbas inte av religionens fatwa, en bannbulla.

Arbetet med att ge Iraks befolkning en start kräver tålamod och good will från oss i omvärlden. Motsatsen, konspirationsteoretikernas sammangaddning, gagnar inte Iraks folk.

Frågan på seminariet i dag kan kokas ner till:

Vem vill du helst ha i Bagdad? Paul Bremer med en murslev eller Saddam Hussein med en slaktarkniv?

Vem vill du helst ha i Bagdad? Paul Bremer med en murslev eller Saddam Hussein med slaktarkniv?

Staffan Heimerson