USA bestämmer - rättegången blir i Irak

NYHETER

USA har sista ordet om var Saddams fall ska prövas.

Genom att låta Iraks krigsförbrytardomstol pröva hans brott kan USA få ex-diktatorn dömd till döden.

En omöjlighet i en internationell domstol.

Inte bara irakier vill se Saddam Hussein dingla från galgen.

Dödsstraffet är för tillfället avskaffat. Men när den politiska makten överlämnas till irakierna den 1 juli nästa år kan irakierna återinföra det. Flera medlemmar i det styrande irakiska rådet har redan sagt att de tänker göra det. Reglerna för den nyligen inrättade irakiska krigsförbrytardomstolen medger dödsstraff.

President George Bush är en varm anhängare av dödsstraffet. Han godtar aldrig att Saddam utlämnas till en internationell domstol. Förutom att dödsstraffet då är uteslutet ökar risken för att pinsamma detaljer om USA:s tidigare stöd till Saddam kommer fram. Bush lovade i går Irak hjälp att hålla rättegången i Bagdad.

Därför är en särskild tribunal i ett annat land inget realistiskt alternativ. Den nyinrättade krigsförbrytartribunalen i Haag kan inte pröva brott begångna före 2002.

USA bestämmer. Därmed blir det rättegång i Irak.

Rättssystemet i Irak = kaos

Nu råkar det sammanfalla med vad irakierna själva vill. Dessutom säger internationell rätt att krigsförbrytelser och brott mot mänskliga rättigheter i första hand ska prövas i landet där de begåtts.

Rättssystemet i Irak befinner sig i kaos. Rädslan i omvärlden är att en rättegång mot Saddam i Irak i första hand skulle bli en politisk process utan garantier för normal rättssäkerhet. En segrarens rättvisa.

Så behöver det inte bli.

- Reglerna för den irakiska domstolen gör det möjligt att hämta några av de fem domarna från utlandet, säger Marie Jacobsson, folkrättsrådgivare på UD. De rent av kräver att internationell expertis ska anlitas.

Domare från USA

Nästa problem är dödsstraffet. Införs det blir det svårt för domare från Västeuropa - där dödsstraffet är avskaffat - att medverka. Amerikanska domare - alltså representanter för ockupationsmakten - är då troligast.

Det kan tyckas som ett slöseri med tid och pengar att ordna en schyst rättegång för en av världens värsta bödlar. Men det är väl sånt som skiljer en rättsstat från en diktatur.

Både irakierna och USA har intresse av en offentlig rättegång. För irakierna är det ett viktigt steg i försöken att läka de öppna såren från årtionden av tortyr, avrättningar och total rättslöshet. Med Saddam på de anklagades bänk kan USA statuera ett exempel för andra avskydda diktatorer och terrorledare.

Pumpas på information

Möjligheten finns att USA väljer att särbehandla Saddam och snabbt inleda en rättegång. Troligare är att man först vill pumpa den forne diktatorn på information om massförstörelsevapen och annat.

Rättegångsstart blir i så fall tidigast nästa sommar.

Kanske försöker Saddam

göra en deal för att undvika avrättning.

"Spader ess" får hoppas att han inte behandlas på samma sätt som han själv lät andra irakier straffas. Av domstolar som dömde ut dödsstraff på löpande band efter summariska rättegångar.

Wolfgang Hansson