USA:s goda grunder att lämna Irak

NYHETER

Det spelar ingen roll hur många ledare i Iraks styrande råd som motståndsrörelsen dödar.

USA tänker lämna över makten den 30 juni vad som än händer.

President Bush har minst tre tungt vägande skäl.

USA försökte överskugga mordet på ordföranden i Iraks styrande råd, Izz al-Din Salim, genom att släppa nyheten om att en granat med giftgasen sarin hittades för flera dagar sedan.

Gammal granat

Fyndet av en granat efter mer än ett års letande är inte mycket för den som vill visa att Saddam hade massförstörelsevapen. Dessutom tyder det mesta på att granaten var gammal. Troligen tillverkad före Kuwaitkriget 1991. En nytillverkad granat hade däremot varit toppintressant.

Mordet på Salim är givetvis en svår motgång för USA. Ett bevis på att amerikanerna inte ens kan skydda de högsta irakiska ledarna mot terrordåd. Bara sex veckor innan det är tänkt att USA ska lämna över det civila styret till irakierna själva.

Tre goda grunder

En deadline som i takt med kaoset och de växande likhögarna alltmer ifrågasatts.

Men Bush verkar ha bestämt sig. Från hans utgångspunkt på tre goda grunder.

1. Varje senareläggning av maktövertagandet blir automatiskt en seger för motståndsrörelsen och terroristerna.

2. Varje flyttning av datumet skulle i USA tolkas som ett misslyckande och innebära ett hot mot Bushs chanser att vinna valet i höst.

3. Amerikaner vill se att det finns ett slut i sikte på Irak-äventyret. Bushadministrationen är väldigt mån om att ordna det.

Det viktiga är inte innehållet i maktöverlämnandet utan det faktum att det sker då USA bestämt. Kosmetika framför innehåll.

Därför får vi se en pampig ceremoni den 30 juni. Många högtravande ord kommer att slungas mot Bagdad-himlen.

USA styr i praktiken

Men väldigt lite kommer att ske i praktiken.

Exakt hur lite vet vi inte än, eftersom USA inte kan säga till vem det är man ska lämna över. Några saker är klara:

Amerikanska trupperna stannar. En USA-general får befälet även över den nyuppbyggda irakiska armén.

Iraks nya övergångsregering får ingen lagstiftande befogenhet.

Lagar utfärdade av USA-koalitionen fortsätter gälla. USA fortsätter att styra i praktiken.

Kan Bush genomföra överlämnandet - om så bara på pappret - finns ingen ny deadline som riskerar att strula till det för honom innan de demokratiska valen som ska hållas i Irak i januari 2005.

Då är presidentvalet i USA redan avgjort.

Wolfgang Hansson

ARTIKELN HANDLAR OM