Påvens två utmaningar

NYHETER

Den nye påven står inför två jätteutmaningar.

Att politiskt spela samma progressiva roll som sin föregångare – och göra upp med kyrkans stenålderssyn på sex och moral.

Joseph Ratzinger lär inte göra någondera.

Katolska kyrkan skriker efter att föras in i 2000-talet, men motståndet från Vatikanen har varit benhårt.

Och kardinal Ratzinger är inte vald för att införa nytänkande. Som 78-åring sitter han rimligtvis inte mer än några år på påvestolen.

Viktiga punkter

Här är några punkter som Ratzinger behöver ågärda – men förmodligen inte vågar ge sig på:

Kvinnopräster. Ratzinger har sagt att det aldrig kan bli tal om att prästviga kvinnor, trots att katolska kyrkan saknar tusentals präster på grund av kravet på celibat.

Sexträsket. Katolska kyrkan står för en extremt ålderdomlig syn i allt från homosexuella till preventivmedel – allt medan pedofilskandalerna bland katolska biskopar duggar tätt.

Aids. En godkännande nick från påven skulle betyda att många katoliker vågade använda kondom. Det skulle kunna rädda hundratusentals liv. Vågar Ratzinger? Glöm det.

Vägrat anpassa sig

Aborter. Allt fler katoliker struntar i förbudet, men vatikanen har hittills vägrat anpassa sig. Ratzinger blir inget undantag.

Fattigdom och mänskliga rättigheter. Ett område där föregångaren gjorde sina viktigaste insatser. För Ratzinger gäller att överbrygga klyftorna mellan rika och fattiga. Frågan är om han är lika offensiv.

Wolfgang Hansson