Utan Sharon hotas Mellanöstern av kaos

NYHETER

Ariel Sharon är Mr Israel.

Utan honom vet ingen vad som händer med freden.

Sharons ohälsa hotar störta Israel och hela regionen in i kaos och osäkerhet.

Ingen israelisk premiärminister i modern tid har haft så stor makt som Ariel Sharon. Inget av vikt händer utan att han är personligen inblandad.

Freden

Sharon har varit ett hinder för fred. Samtidigt har han på senare år förändrats från hök till duva.

Med uttåget ur Gaza vände han upp och ner på alla föreställningar om hur en fred med palestinierna ser ut. Sharon har en bild i sitt huvud av hur Israel ska ordna en ensidig fred med palestinierna. En bild som kan dö med honom.

Inga fredssamtal förs för närvarande så den direkta påverkan på fredsprocessen är begränsad. Men dör Sharon innebär det en risk att man måste börja om från början.

Inrikespolitik

Nyval är planerat att hållas i slutet av mars i Israel. I opinionsmätningarna är Sharon och hans nybildade Kadimaparti skyhöga favoriter. Nu är det oklart om valet kan hållas som planerat.

Blir valet av kan det gynna arbetarpartiets nye ledare Amir Peretz - och därmed möjligheterna till en nystart för verkliga fredsförhandlingar. Utan Sharon är Kadimapartiet ingenting.

Efterträdare

Ingen given kronprins finns.

Vice premiärminister Ehud Olmert är en möjlig kandidat.

Ledaren för Sharons gamla parti Likud, förre premiärministern Benjamin Netanyahu, vill ta över, men han står så långt åt höger att hans stöd är begränsat.

Palestinierna

Sharon har gjort klart att han inte vill låta alla palestinier rösta i det palestinska valet om tre veckor. Dör han är det ingen som vet om beslutet gäller.

Lägg därtill hårda interna strider mellan olika palestinska falanger och det är mycket osäkert om valet den 25 januari blir av.

Terrorn

Sharons frånvaro kan få Hamas, Islamiska Jihad eller någon av de andra palestinska grupperna att återuppta terrorn. Terror kan vara ett sätt att få Israel ur balans i ett känsligt läge.

Mellanöstern

Palestinakonflikten styr framtiden för övriga Mellanöstern. Ett Israel utan Sharon innebär osäkerhet för utvecklingen i Libanon, Syrien och hela regionen.

Sharons hjärnblödning har ökat riskerna i en redan explosiv region och kan helt rita om den politiska kartan.

Wolfgang Hansson