FN-plan bäddar för ett nytt krig

Ett självständigt Kosovo – ett nytt nederlag för Serbien

NYHETER

Ordet självständighet nämns inte i FN-planen.

Ändå är det precis vad Kosovo ska bli.

Serberna framstår alltmer som Europas stora förlorare.

Foto: Sasa Stankovicsasa
FN-medlaren Martti Ahtisaari (längst till höger) möter Serbiens president Boris Tadic (längst till vänster) i Belgrad.

FN-medlaren Martti Ahtisaari är inte världens mest atletiske person. Ändå har han fått agera lindansare mellan två uppfattningar som omöjligt kan jämkas samman.

Hans förslag för Kosovos framtid är en noga utmejslad kompromiss.

Kosovoalbanerna får egen flagga, en nationalsång och möjligheten att söka medlemskap i internationella organisationer. Men ordet självständighet lyser med sin frånvaro.

Ett försök att undvika uppror bland serberna som ser Kosovo som ”Serbiens vagga”.

Tanken är att ingen av sidorna ska vara helt nöjd men inte heller så förbannad att man startar ett nytt krig.

Planen ingen lösning

Serbiens reaktion var att upprepa att man aldrig tänker acceptera ett självständigt Kosovo.

Egentligen löser Ahtisaaris plan inga problem. Kosovo kommer fortsätta vara en krutdurk för överskådlig tid. De internationella trupperna ska stanna. I samma ögonblick de försvinner börjar serber och kosovaner att slå ihjäl varandra igen.

Med en formell avknoppning av Kosovo från Serbien fullbordas serbernas nederlag. Drömmen om ett Storserbien slutade med ett mindre territorium än man hade från början.

De senaste 20 åren har varit en katastrof för serberna. Ekonomisk ruin, upplösningen av Jugoslavien och nationellt utanförskap. Medan levnadsstandarden i övriga Europa höjts rejält.

Arkitekten bakom eländet är numera avlidne ledaren Slobodan Milosevic.

Trots att serberna redan ligger ner fortsätter omvärlden att sparka på dem.

Serbien får inte börja förhandla om medlemskap i EU. Mycket av omvärldens bistånd har dragits in därför att landet vägrar att lämna ut de bosnienserbiska krigsförbrytarna Ratko Mladic och Radovan Karadzic.

Nationalister

Pariastatusen förstärks eftersom serberna trots alla motgångar vägrar visa att man lärt av misstagen.

Senaste valet innebar stora framgångar för de reaktionära nationalistpartierna. Partier som vägrar godta en permanent förlust av Kosovo.

Hämndhot oroar

Här finns också fröet till oro inför framtiden.

Serbien ruvar på hämnd. Förlusten av Kosovo är som en dolkstöt i den nationella stoltheten.

När Serbien någon gång i framtiden lyckas återuppbygga sin krigsmakt och ekonomiska slagkraft är risken stor för ett nytt krig på Balkan.

18 år av våld

Wolfgang Hansson