Makten går före folkets väl för juntan

NYHETER

För Burmas redan blodbesudlade generaler handlar naturkatastrofen inte om att rädda liv utan om att hålla sig kvar vid makten.

En förklaring till att så få militärer sätts in i hjälparbetet.

Det syns fler munkar som deltar i uppröjningen än militärer.

I våra ögon verkar regimen galen som inte gör allt för att snabbt minska lidandet efter katastrofen.

Generalerna kan vara rädda för att militär på gatorna ska göra folk förbannade. Väcka minnen av hur soldaterna brutalt slog ner den folkliga revolten för drygt ett halvår sedan. Vilket kan leda till nya uppror. Särskilt som myndigheterna inte i förväg varnade befolkningen, trots att de måste ha vetat att cyklonen var på väg.

Alternativt visar bristen på handling hur svag regimen är.

Oavsett skäl är det helt klart att generalerna inte sätter medborgarnas väl och ve i främsta rummet. Prioritet ett även i en av de värsta katastroferna i Burmas historia är att bevara makten.

Vad gör diktaturen ställd inför en tragedi med kanske 50 000 döda? De meddelar att en folkomröstning som stärker regimens makt ska hållas som planerat på lördag. Bara i de värst drabbade områdena skjuts den två veckor framåt.

Varför inte i stället ordna visum åt de hjälparbetare som väntar vid gränsen? FN och andra hjälporgan står i kö för att få hjälpa en regim som annars nästan alltid vägrar ta emot utländsk hjälp. Där har generalerna chansen att ”casha in” på katastrofen.

Militären kommer garanterat att kräva att hjälpen ska kanaliseras via dem. Räkna med att en del av hjälppengarna hamnar i deras fickor.

En risk omvärlden måste ta inför denna flodvåg av mänskligt lidande.

Här kan du skänka pengar:

Röda korset

Postgironummer: 900 800-4.

Märk talongen ”BURMA”.

Unicef

Postgiro 90 20 01 – 7, bankgiro 902 – 0017.

Märk talongen ”Burma”.

Hemsida www.unicef.se/katastrofinsamling