Snart kan Bush bara vara en parentes i historieböckerna

På mindre än 50 dagar har Barack Obama gjort helt om – här är några exempel

1 av 3
NYHETER

Gång på gång kör president Barack Obama över George W Bush.

På kort tid har han begravt en rad av företrädarens beslut.

Obama har inte ens suttit två månader i Vita Huset. Men redan växer ett nytt USA fram.

Bit för bit monteras Bushs livsverk ner.

En så snabb detronisering av föregångarens politik har förmodligen aldrig skett i USA.

Obamas senaste förändring är att tillåta federala pengar att gå till forskning på stamceller från mänskliga embryon.

Abortmotståndaren Bush tillät bara forskning på stamceller i mycket begränsad omfattning. Trots forskarnas hopp att finna botmedel mot sjukdomar som parkinson och alzheimer.

Vad vi ser är en ideologisk helomvändning i amerikansk politik av sällan skådat slag.

Pendeln svänger från en starkt konservativ agenda inspirerad av den kristna högern till något som många amerikaner kallar ”socialism”.

En så häftig kursändring på så kort tid vore omöjlig utan ett långvarigt starkt missnöje med det mesta som George W Bush stod för. Medan det ännu är färskt agerar Obama så snabbt som möjligt.

För Bush måste Obamas rivstart kännas som ett slag i ansiktet. Fortsätter det så här är Bush snart bara en parantes i historieböckerna.

Närmast på Obamas program står införandet av en allmän sjukförsäkring för barn och nya tag mot klimathotet. Två frågor som Bush aktivt motarbetade.

FAKTA

Här är några exempel på helomvändningar

Abortrådgivning. Bushs första beslut var att stoppa allt statligt stöd till biståndsorganisationer som sysslade med familjeplanering och abortrådgivning. Obamas första beslut var

att plocka bort förbudet.

Guantanamo. Grundbulten i Bushs krig mot terrorn var fängelset

dit misstänkta terrorister fördes utan minsta form av rättssäkerhet. Obama har stoppat alla rättegångar och lovat lägga ner fängelset inom ett år.

Tortyr. Bushadministration tillätt vissa former av tortyr och såg mellan fingrarna med andra. Obama har utfärdat en exekutiv order som förbjuder tortyr som skendränkning och långvarig isolering.

Irak. Bush startade kriget. Obama tänker avsluta det. De första trupperna tas hem inom kort. Till augusti 2010 ska alla utom 50 000 soldater vara hemma. De som är kvar ska bara syssla med utbildning.

Iran. Bush hotade att bomba Irans kärnanläggningar om ayatollorna inte slutade med försöken att skaffa sig kärnvapen. Obama försöker i stället bryta isoleringen av Iran och tala direkt med dess ledare. Bland annat har han bjudit in dem till en konferens om talibanernas frammarsch i Afghanistan.

Skatter. Medan Bush genomdrev stora skattesänkningar för dem som tjänade mest höjer Obama skatten för de mest förmögna. En tydlig klassmarkering.

Hotade djurarter. Ett av Bushs sista beslut var att ta bort skyddet för hotade djurarter när exempelvis nya gruvor ska etableras eller skog ska avverkas. Obama har redan återinfört skyddet.

Forskning. Obama rev upp Bushs beslut att inte tillåta forskning på stamceller från mänskliga embryon. Nu får skattepengar gå till sådan forskning.

Kuba. Bush vägrade stenhårt att lyfta USA:s snart 50-åriga handelsblockad mot Kuba. Obama har långt framskridna planer på att stoppa den.

ARTIKELN HANDLAR OM