Obamas dubbla budskap är inte trovärdigt

”Misslyckas strategin kan Obama bli en kort parantes i amerikansk politik”

NYHETER

President Obamas nya Afghanistanstrategi brister i trovärdighet.

Hur kan han motivera att skicka 30 000 nya trupper och samtidigt utlova att de ska börja dras tillbaka ett drygt år senare?

Intrycket är att han på ett orealistiskt sätt vill tillfredsställa alla.

Wolfgang Hansson.

Republikanerna gillar truppförstärkningen men muttrar över tillbakadragandet. Demokrater är kritiska mot fler trupper men glädjer sig åt deadline.

Jag tolkar Obamas dubbla budskap på två sätt.

Rädda ansiktet eller blidka

Antingen gör han truppförstärkningen mest för att USA inom kort ska kunna dra sig ur Afghanistan och ändå rädda ansiktet. En sista kraftansträngning innan eventuella misslyckanden skylls på den korrupta, afghanska regimen.

Eller så har Obama satt halvårsskiftet 2011 som startdatum för trupptillbakadragandet för att blidka alla liberala väljare som tycker att han sviker genom att trappa upp kriget. När deadline väl infaller kan han ta hem ett mindre antal soldater men i praktiken skjuta fram avslutningen av kriget.

För inte kan väl Obama på allvar tro att han på 18 månader ska lyckas göra vad USA och Nato misslyckats med under merparten av de åtta år som kriget pågått?

Med sina 68 000 soldater som är på plats i dag är USA inte i närheten av målet att knäcka talibanerna och al-Qaida. Tvärtom växer de sig starkare.

Minoriteter överrepresenterade

Afghanistans armé består i dag av strax under 100 000 soldater. Dessa har det tagit åtta år att träna. Nu vill USA träna ytterligare 100 000 soldater under tre år och lika många poliser.

Då ska man veta att bara en av tio i den afghanska armén kan läsa och skriva. Under senaste året har en av fyra soldater slutat eller deserterat.

Ett annat problem är att armén inte alls speglar den afghanska befolkningens sammansättning. Nationella minoriteter är klart överrepresenterade.

Att den afghanska armén ska kunna ta över försvaret mot talibanerna är den enskilt viktigaste punkten i Obamas strategi. Men hur realistiskt är det egentligen på så kort tid?

Få förtjusta

I sitt tal uppmanade Obama USA:s allierade att också ställa upp med fler trupper. Nato har utlovat 5000 man till. Ännu är det oklart vilka som ska bidra med dem. Få är förtjusta.

Frankrikes Sarkozy tänker inte skicka några fler. Storbritannien - USA pålitligaste bundsförvant - har utlovat 500 till.

Ändå är intrycket att Europas insats numera är halvhjärtad. Många har i grunden gett upp inför svårigheterna och vill börja dra sig ur. Kanske kan Obama med sin deadline övertyga dem att göra ett sista försök

Med sin nya strategi gör Obama kriget i Afghanistan till sitt. Han kommer inte längre att kunna skylla på George W Bush som startade kriget.

En krigspresident

Redan har demonstranter samlats framför Vita Huset för att uttrycka sin avsky för upptrappningen av kriget.

Vem trodde inför valet att även Obama skulle bli en krigspresident?

Om USA trotsar oddsen och mot förmodan lyckas i Afghanistan så stärker Obama sina chanser att bli omvald 2012.

Fortsätter den negativa utvecklingen kan historiske Obama bli en kort parantes i amerikansk politik.