I dag ska Iran få sitt fjärde straff

Även urvattnade sanktioner är bättre taktik än krig

Foto: AP
Irans president Mahmoud Ahmadinejad och USA:s utrikesminister Hillary Clinton.
NYHETER

I dag ska Iran straffas.

Sanktionerna som FN:s säkerhetsråd väntas anta är kännbara men inte tillräckligt hårda för att tvinga Iran till förhandlingsbordet.

Men bättre än krig.

Efter hårda förhandlingar verkar USA ha fått med sig både Kina och Ryssland på en utökning av de sanktioner som redan finns. Två länder som annars skulle kunna lägga in sitt veto.

Ett viktigt genombrott.

– De mest betydande sanktionerna hittills, säger utrikesminister Hillary Clinton.

Priset USA fått betala för Kinas och Rysslands ja är att sanktionerna inte blir så hårda som Obama och hans allierade önskat. Kinas villkor var att sanktionerna inte skulle slå mot Irans vardagsekonomi.

Därmed riskerar sanktionerna bli tämligen tandlösa. Vilket inte hindrar att de är ett irritationsmoment för Irans ledare som på slutet jobbat hårt för att stoppa dem.

Ytterligare ett antal företag och personer med anknytning till Irans kärnindustri sätts upp på svarta listan. Deras tillgångar utomlands fryses och de hindras från att resa utomlands.

Tunga vapen

Iran stoppas från att köpa tunga vapen som helikoptrar och raketer.

Sanktionerna innehåller också uppmaningar till FN:s medlemsstater att hindra misstänkta och förbjudna produkter från att nå Iran och att stoppa banktransaktioner där misstankar finns om kopplingar till kärnprogrammet.

Nyckelordet här är det rätt svaga "uppmanas" i motsats till det tuffare "förbinder sig".

Förbjudna produkter kommer med andra ord även fortsättningsvis att kunna nå Iran.

Omröstningen väntas ske i FN-högkvarteret i New York under eftermiddagen svensk tid.

Rustningsspiral

Omvärldens dilemma är hur man ska gå till väga för att stoppa Irans väg mot kärnvapen. Iran anrikar uran till allt högre nivåer. Höganrikat uran gör det möjligt för Iran att tillverka kärnvapen om man vill.

Iranska kärnvapen kan utlösa en rustningsspiral i det redan oroliga Mellanöstern.

Iran vägrar genomföra några seriösa samtal om att stoppa anrikningen så förhandlingsvägen verkar just nu stängd. Förhoppningen är att sanktionerna ska pressa Iran att komma på bättre tankar.

President Barack Obamas taktik är att annars dra åt tumskruvarna ytterligare. Han vill få till en förhandlingslöning.

Men till slut återstår inget annat än ett väpnat angrepp.

Böja sig

Än så länge finns inga som helst tecken från de iranska ledarna att de är beredda att böja sig. Även om uppgörelsen med Turkiet och Brasilien nyligen om att skicka en större mängd låganrikat uran till Turkiet i utbyte mot bränslestavar var ett sätt att försöka undvika sanktionerna.

Bestraffningen kan få Iran att mer definitivt stänga dörren till förhandlingar. Vi lär få höra utspel i den riktningen men jag tror ändå att Teheran vill hålla i gång en dialog.

Så länge Obama håller sig till förhandlings- och sanktionsspåret står åtminstone inget krig för dörren.