Tony Blair försöker köpa sig fri

Anhöriga rasar över ex-premiärministerns blodspengar

Foto: AP
Balir möter brittiska trupper i Irak inför jul 2004.
NYHETER

Istället för att be om ursäkt testar Tony Blair en ny taktik för att han på falska premisser var med och invaderade Irak.

Han försöker köpa sig förlåtelse och ett rent samvete.

Blairs "blodspengar" mildrar inte kritiken.

Gesten är alltför tydlig och lätt att genomskåda.

Storbritanniens förre premiärminister kommer med memoarboken "Resan" i nästa månad. Där rättfärdigar han bland annat sitt beslut att ta landet i krig.

För att mildra kritiken mot att han blir snuskigt rik på boken - bara förskottet är på 50 miljoner kronor - skänker Blair alla pengar till ett nytt rehabiliteringscenter för skadade soldater.

Normalt en utmärkt pr-strategi. Vem kan fortsätta vara arg på honom när han är så generös?

Brott

Ganska många visar det sig.

De anhöriga välkomnar visserligen att han skänker pengarna. Men de flesta anser att de i grund och botten inte ändrar någonting.

– Donationen är en fantastisk sak, säger Peter Brierley vars son dödades i Irak till BBC. Men den förändrar inte mitt mål att en dag få se Tony Blair ställd inför rätta för de brott han begått.

Stor the War Coalition är minst lika kritisk.

– Inga pengar kan tvätta bort blodet från Blairs händer. Han tog sitt land till krig på en serie lögner, mot råden från juridisk expertis och på tvär mot folkopinionen.

Hatiska

I botten till den hatiska inställningen mot Blair ligger hans vägran att på något sätt visa ånger eller be om förlåtelse. Senast hade han chansen när han vittnade inför den särskilda Irak-utredningen. Blair vägrade medge att han gjort något fel.

Inte ens i ljuset av att inga massförstörelsevapen hittades i Irak eller att det inte finns några bevis för att Saddam Hussein skulle ha stött al-Qaida kan ofelbare Blair sänka garden.

Ex-premiärminister är blind för vad alla andra kan se.

Tiden har ännu inte läkt de djupa sår kriget skapade i Storbritannien. 179 brittiska soldater fick betala med sitt liv. Människor är inte beredda att förlåta Blair med mindre än att han först själv visar verklig ånger.

Förmögen

Till det bidrar säkert att Blair blivit en oerhört förmögen man sedan han lämnade 10 Downing Street. Han får sjusiffriga belopp i föreläsararvoden. Ännu mer har han dragit in på att agera rådgivare åt utländska regeringar och storföretag. Dessutom får han 1,6 miljoner om året från skattebetalarna i premiärministerpension och för att hålla ett privat kontor.

Blairs förmögenhet beräknas till 220 miljoner kronor. Men eftersom han via ett trassligt nätverk av bolag och stiftelser gör allt för att dölja sina inkomster är det egentligen ingen som vet.

Mannen som 1997 beundrades och betraktades som en frälsare när han ledde labour till regeringsmakten har helt spelat bort sitt förtroendekapital.

I dag har han bara pengarna kvar. Vilket uppenbarligen inte räcker som tröst.