Putins taktik för att få bort fuskstämpel på presidentval

Övervakningskameror ingen garanti för juste val

Foto: ap
Putin.
NYHETER

Inom kort landar sju transportplan innehållande datorer och övervakningskameror på flygplatsen i Moskva.

Lasten är del i Vladimir Putins taktik att försöka få presidentvalet i mars att framstå som demokratiskt.

Men det räcker inte med webbbkameror för att få bort fuskstämpeln.

Det var Putin själv som i ett försök att bemöta den hårda kritiken efter det uppenbara fusket i parlamentsvalen i december, "föreslog" att vallokalerna inför presidentvalet skulle utrustas med övervakningskameror.

Tanken är att kamerorna ska öka insynen och garantera att inget valfusk förekommer.

Med så kort tid kvar till valet klarade ryska företag inte av att få fram tillräckligt med övervakningsutrustning. Beställningen har istället gått till Kina. Satsningen med övervakningskameror kostar Ryssland sju miljarder kronor.

Meningen är att var och en av de 94 000 vallokalerna ska utrustas med två kameror. En som ger en allmän överblick över vallokalen och en som är riktad mot valurnan.

Sedan ska väljarna via nätet kunna gå in och följa röstningen i just sin vallokal. På så sätt ska alla ryssar kunna övertyga sig om att allt går rätt till. Systemet ska testas i drygt hälften av vallokalerna i slutet av februari.

Ingen garanti

Vid en ytlig betraktelse kan det verka som en bra åtgärd för att komma åt valfusk. Men är det egentligen någon garanti för ett korrekt resultat?

Vem tror att någon öppet mixtrar med valurnorna i vallokalen? Problemet brukar snarare vara själva rösträkningen. Då kan buntar med falska röster läggas till. Om inte urnorna är genomskinliga kan det också vara så att det är fyllda med falska röster redan när de kommer till vallokalen.

Ett problem är mängden övervakningsmaterial som produceras av övervakningskamerorna. Enligt den ryska TV-kanalen Russia Today kommer video att produceras som i tid motsvarar 246,5 år. Det kan jämföras med populära Youtube där användarna varje dag lägger upp filmer motsvarande fyra år.

I praktiken finns det ingen kapacitet att gå igenom materialet i andra fall än där någon tipsar om misstänkt fusk vid en exakt tidpunkt i en särskild vallokal.

Vilket inte heller är meningen.

Det viktiga för Putin är intrycket är att inte fusk förekommer. Att hans seger inte solkas.

Demonstrationer

Efter det uppenbara fusket i parlamentsvalen den 4 december skakades Ryssland av de största regeringskritiska demonstrationerna sedan upplösningen av Sovjetunionen. Många ryssar hade helt enkelt fått nog.

Till och med de ryska myndigheterna erkänner nu att oegentligheter förekom då Putins parti Förenade Ryssland vann med knappt 50 procent av rösterna, 15 procent mindre än valet före.

I en färsk rapport från åklagarmyndigheten sägs att man hittat 3 000 fall där vallagarna brutits. Men inget sägs om det massiva fusk som både ryska och utländska valobservatörer vittnade om.

Nu är Putin långt mer populär än hans parti. Chansen är stor att han blir vald även utan fusk. Men det är inte lika självklart som för några år sedan. Putins magi är bruten.

Han kan inte längre leverera stark ekonomisk tillväxt och ständigt förbättrad levnadsstandard för merparten av ryssarna.

Ska Putins lyckas med sin föresats att komma tillbaks på presidentposten och styra landet i tolv år till måste presidentvalet gå rätt till åtminstone på ytan. Annars riskerar han nya och ännu större demonstrationer.

Det är där övervakningskamerorna fyller sin funktion.