Romer är Europas moderna fattigklass

Europas regeringar ägnar sig åt systematisk diskriminering

NYHETER

Diskrimineringen i vardagen är bara toppen på ett isberg.

En förlängning av den förföljelse och särbehandling av romer som många av Europas myndigheter och regeringar satt i system.

Det är inte mer än något år sedan som Frankrikes dåvarande president Nicolas Sarkozy drog igång en omfattande utvisning av romer från Bulgarien och Rumänien. Trots att de omfattades av den fria rörlighet som gäller alla EU-medborgare sattes de på plan och bussar till Sofia och Bukarest.

Att undanta en hel folkgrupp från en av EU:s grundläggande rättigheter bryter mot internationell lag och är ett skolexempel på ren diskriminering.

Frankrike är inte ensamt.

Italien har sedan länge utvisat europeiska romer med motiveringen att de utgör en säkerhetsrisk.

Även Sverige och Danmark har utvisat romer från södra Europa med motiveringen att de saknar medel för att uppehålla sig i landet. I klartext har de ertappats med att tigga.

Diskrimineringen av romer har pågått länge.

Största minoriteten

Romerna är Europas moderna fattigklass. Med sina dryga tio miljoner är de en av Europas största minoriteter. Många av dem lever och bor under förhållanden som inte skulle accepteras för någon annan grupp.

För bara några år sedan jag var hemma hos romer i Serbien som bodde i halvruttna baracker utan rinnande vatten. Bostäderna hade inte ens dugt som värmestuga åt svenska byggjobbare. Stanken av urin och avföring låg tung över området. Familjerna tvättade i ett smutsigt vattendrag i närheten.

För att bli av med problemen river Serbien och många andra länder i Europa romernas mer eller mindre provisoriska bostäder utan att erbjuda dem något annat.

Följden är att en strid ström av serbiska romer nu tar sig bland annat till Sverige för att söka politisk asyl.

Fattigdomen tar sig många uttryck.

Hög barnadödlighet

Barnadödligheten är dubbelt så stor hos romer som andra medborgare i Tjeckien och Slovakien. Över hälften av romerna i sydöstra Europa bor i bostäder som inte är kopplade till avloppsystemen.

Många romska barn går inte i skola. De som gör det hamnar väldigt ofta i specialklasser där det bara finns andra romer.

I majoriteten av alla Europas länder pågår åtgärder för att kasta ut romer eller hindra dem från slå ner sina bopålar.

Amnesty anklagar år efter år EU:s regeringar för att blunda för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna mot romerna. De verkar tala för döva öron. Några förbättringar går inte att skönja. Tvärtom. Med dagens ekonomiska kris och höga arbetslöshet i Europa verkar förhållandena bara bli värre.

Negativ spiral

Det finns förklaringar till diskrimineringen. Många romer väljer själva att stå utanför samhället. Vissa lever som resande utan fast adress. Det gör det svårt eller omöjligt både att få ett fast jobb och en bra utbildning. Vilket bidrar till en negativ spiral.

Oavsett vems felet är så har Europa fullständigt misslyckats med att integrera romerna i sina samhällen.

En given fråga är därför; Hur ska man komma tillrätta med att romer behandlas illa av enskilda företag och människor när de flesta regeringar behandlar dem ännu värre?