Extremt väder värre än krig

Orsakar enorma skador och kostnader

NYHETER

Krig brukade vara det stora hotet mot samhällen.

Den rollen tas alltmer över av extremt väder.

Värsta regnen på 250 år i Storbritannien, kallaste temperaturerna på årtionden i södra USA, värstingtyfon i Asien, extrem torka i Kalifornien.

Exemplen på extrema väderhändelser blir allt lättare att räkna upp.

Väderkatastrofer som kostar världens länder mångmiljardbelopp, gör tusentals människor hemlösa, orsakar död och sjukdomar.

Till och med de stora företagen börjar se väderrelaterade katastrofer som en stor risk mot sina verksamheter. Extremt väder finns med som ett av de största hoten i årets Global Risks report som offentliggjordes på det ekonomiska toppmötet i Davos i januari.

Förr var krig det människor fruktade mest. Fortfarande är det så på vissa håll som i Syrien, delar av Afrika och Afghanistan. Men för allt fler människor i världen framstår vädret numera som ett större hot än väpnade konflikter.

Utplånade

Tyfonen Haiyan var en av de värsta som någonsin drabbat Filippinerna. Hela samhällen utplånades av vattenmassor och starka vindar. Fortfarande tre månader senare hittar man kvarlevorna av döda i rasmassorna. Den officiella dödssiffran är drygt 5 000 döda.

Vi talar då 2014 med de avancerade instrument som numera finns för att förutse den här typen av stormar och att evakuera eller varna i förväg via internet, radio och tv.

Extremt väder har alltid funnits men enligt experterna har frekvensen ökat markant de senaste 10-20 åren. Fler händelser drabbar också de rika länderna som är bättre rustade. Ändå blir följderna så stora.

Allt fler klimatexperter hävdar att fler fall av extremväder orsakas eller förvärras av klimatförändringarna. Men man behöver inte tro på människans roll i jordens uppvärmning för att konstatera att väder är ett allt större hot mot våra samhällen.

Köldrekord

I USA:s kornbod Kalifornien börjar brunnarna sina efter långvarig torka. Även om det snart börjar regna kommer skördarna att minska och i vissa fall utebli helt.

Storbritannien har just nu det motsatta problemet. Efter månader av regn har över 5 000 hem översvämmats eller skadats av jorderosion. Läget hade varit ännu värre om man inte de senaste tio åren lagt ner stora summor på att "klimatskydda" över en miljon fastigheter.

Orkanen Sandy som slog till mot New Jersey och New York hösten 2012 orsakade skador för över 400 miljarder kronor. Över 300 000 hus förstördes eller skadades i respektive delstat. Runt 300 människor fick betala med sina liv.

Extremvädret kan se väldigt olika ut. Det faktum att regn blandas med torka, snöstorm och köldrekord gör att många avfärdar klimatförändringarna som bakomliggande orsak. Argument av typen; hur kan det bli köldrekord när jorden blir varmare?, hörs ofta.

Men det som händer är att jordens uppvärmning ökar andelen fukt i atmosfären. Den har också ändrat jordens cirkulationsmönster. Regn ökar på vissa platser medan torka förvärras på andra.

De stora variationerna är enligt majoriteten experter snarare ett bevis på klimatförändringen än motsatsen.

Och värre kommer det att bli, varnar de.

Extremt väder kan bli det tredje världskriget.

ARTIKELN HANDLAR OM