Riskerar få motsatt effekt

Kan uppfattas som att Sverige i lönndom lägger sig i Schweiz angelägenheter

NYHETER

Det är inte konstigt att Sverige vill få ett ja i Schweiz till köpet av Jas.

Men att i lönndom försöka påverka folkomröstningen i ett annat land riskerar att förarga schweizarna och därmed slå tillbaka mot Sverige.

I det schweiziska parlamentet röstade politikerna igenom att köpa 22 Jas-plan. Men eftersom det inte krävs mer än 50 000 namnunderskrifter för att få till en folkomröstning så visste alla att affären skulle hänga på ett ja i den folkomröstning som nu avgörs i maj.

Det finns många skäl för Sverige att hoppas på ett ja.

Svenska skattebetalare har redan lagt ner över 100 miljarder kronor på att utveckla planet. Varje Jas vi lyckas kränga utomlands bidrar till att få ner den kostnaden och gör det billigare för Sverige att utveckla mer avancerade modeller av planet.

Går affären med Schweiz igenom är chansen större att den preliminära affären med Brasilien blir av och att ännu fler länder är beredda att köpa planet. Vilket ytterligare minskar Jas-kostnaden för svenska skattebetalare.

I ljuset av de stora ekonomiska vinster som står på spel är det inte konstigt eller för den delen olagligt att Sverige försöker övertyga Schweiz om att Jas är ett bra plan och ett bra köp. Så gör ambassader och regeringar i alla länder.

Bortkastat

Men affären är känslig. Vilket inte minst visas av att ja-kampanjen i Schweiz betalat tillbaka de 1,4 miljoner kronor som man fått från tillverkaren Saab för att bedriva opinionsarbete. Man ville inte ha en debatt om att Saab försöker påverka folkomröstningen.

Många schweizare tycker det är bortkastat för neutrala Schweiz att satsa så mycket pengar på ett stridsflygplan som ska övervaka luftrummet i det geografiskt lilla landet. Opinionsläget inför omröstningen är mycket jämt.

Att Sverige i det läget i hemlighet drar igång en kampanj för att påverka den schweiziska opinionen är inte särskilt smart. Det kan lätt uppfattas som att Sverige blandar sig i en Schweiz interna affärer. Risken är uppenbar att det kan användas av nej-sidan som ett argument för att rösta emot Jas. Därmed motverkar Sverige det syfte man vill uppnå.

Det hade varit bättre om Sverige öppet gått ut och talat för Jas istället för att påverka i smyg.

ARTIKELN HANDLAR OM