Första OS-smällen för president Putin

NYHETER

Fram till nu har Sotji varit det OS Putin önskade sig.

Gripande av två Pussy Riot-medlemmar ändrar i ett slag det.

Fokus hamnar nu på mänskliga rättigheter istället för på den idrottsliga festen. Exakt det Putin ville undvika.

I drygt tio dagar har Rysslands president fått precis de vinterspel han drömde om. Vackra vyer från de snöklädda topparna, spännande tävlingar och framförallt inte minsta tillstymmelse till politiska protester som stört bilden av de perfekta spelen.

Fram till nu.

Redan  några timmar efter gripandet av Pussy Riot-medlemmarna Maria Aljochina och Nadezjda Tolokonnikova i Sotji så slogs nyheten upp stort i internationella medier.

Pussy Riot är välkända utomlands efter sin aktion i en katedral i Moskva som renderade dem långa fängelsestraff. Putin benådade dem den 23 december i ett försök att "ställa sig in" i väst inför vinter-OS. Precis som han ungefär samtidigt benådade finansmannen Michal Chodorkovskij. Inget skulle få störa bilden av de olympiska spelen som en pr-triumf för Ryssland och för Putin personligen.

Strax innan OS startade besökte Maria Aljochina och Nadezjda Tolokonnikova USA och Tyskland där de framträdde vid Amnestykonserter. Båda har också uppmanat till bojkott av OS i Sotji.

Brist på frihet

Gripandet av dem kommer att ge eko i hela världen och åter sätta fokus på bristen på politisk frihet i Ryssland och brotten mot mänskliga rättigheter.

Inledningsvis rådde totalförbud mot alla typer av demonstrationer i Sotji. I januari la Putin fram ett dekret som tillät politiska aktioner med fått tillstånd i ett enda område i förstaden Khosta, 15 kilometer från OS-arenan. Ett område där få besökare rör sig. Med andra ord minimal risk för uppmärksamhet, sett med Putins ögon.

De två Pussy Riot-medlemmarna medger att de var i Sotji för att genomföra en aktion riktad mot Putin. De hade tänkt framföra låten "Putin ska lära dig att älska fosterlandet".

Men de behövde inte ens genomföra aktionen för att få internationell uppmärksamhet. Polisen hjälpte ofrivilligt till genom att gripa dem.

OS i Sotji är de dyraste spelen hittills. Dyrare än alla tidigare vinter-OS sammanlagt. För Putin är spelen mycket mer än en idrottstävling. Ett lyckat OS ska utåt visa upp bilden av ett modernt Ryssland som är tillbaka på den internationella arenan efter att ha berövats sin supermaktsstatus när Sovjetunionen kollapsade.

Stolthet

På hemmaplan är spelen tänkta att ingjuta en ny känsla av stolthet och självförtroende hos den ryska befolkningen.

Spelen är en del i Putins långsiktiga plan att återupprätta lite av den gamla stormaktsglansen. Vilket ocksåt är en signal till EU och USA att hålla fingrarna borta från Rysslands intressesfär, de forna Sovjetrepublikerna.

Gripandet av Pussy Riot-medlemmarna har kastat grus i Putins maskineri.

ARTIKELN HANDLAR OM