Behöver Putin ens invadera Ukraina?

Ryssvänliga separatister gör jobbet åt honom

1 av 6
NYHETER

Behöver Ryssland ens invadera Ukraina?

De lokala, ryssvänliga separatisterna verkar sköta jobbet åt Putin vars omedelbara mål är att sabotera presidentvalet i Ukraina om en knapp månad.

Under de senaste veckorna har ryssvänliga separatister sakta men säkert tagit över stad efter stad i östra Ukraina. De ockuperar polisstationer, stadshus och andra viktiga byggnader.

Mestadels har det skett med vapenmakt men ofta utan att den lokala polisen eller myndigheterna gjort något motstånd.

Samtidigt har våldet spridit sig i regionen. En pro-ukrainsk politiker hittades mördad med spår av tortyr, en polischef i Kharkiv sköts i ryggen.

Separatisterna håller ett 40-tal personer som gisslan, däribland sju observatörer från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Men bland de gripna finns också ukrainska journalister.

Skurit av

Även om separatisterna bara kontrollerar delar av städerna har de i kraft av att de tagit över viktiga institutioner i praktiken skurit av östra Ukraina från Kievregeringens kontroll.

Än så länge finns det få riktigt otvetydiga bevis på Rysslands inblandning men de flesta experter är övertygade om att ockupationerna orkestreras från Moskva. Ockupationerna bär en militär prägel snarare än spontant folkresning. Det är en långsam men tillsynes obönhörlig process där laglösheten breder ut sig mer och mer.

Regeringen i Ukraina framstår som hjälplös och relativt passiv. Man gjorde några försök i förra veckan att ta tillbaka en del av de ockuperade byggnaderna i Slovjansk. Men offensiven kom av sig.

Regeringen i Kiev är rädd för att utlösa en fullskalig rysk invasion om man anställer ett blodbad på ryssvänliga miliser. Fortfarande står 40 000-50 000 ryska soldater på andra sidan gränsen.

Rädda

Allt detta bidrar till att destabilisera Ukraina. Invånarna blir rädda. Vet inte vad som ska hända eller vem de ska tro på.

Den stora frågan är hur Ukraina i den här miljön ska kunna genomföra ett presidentval den 25 maj. I västra Ukraina är det inga problem men i östra Ukraina kommer det i praktiken att vara omöjligt att hålla ett demokratiskt val.

Därmed omintetgörs målet med valet, att ge Ukraina en demokratiskt vald ledare som kan ena landet.

Västvärlden kan bara hjälplöst följa vad som händer. Att sätta upp ytterligare 15 personer i Kremls närhet på listan över ryska medborgare som får sina tillgångar i Europa frysta och som inte får besöka EU-länder är inte tillräckligt för att få Putin att tänka om.

Det mesta går den ryske presidentens väg. Han verkar inte ens behöva starta krig på riktigt för att uppnå sitt verkliga mål; att behålla Ukraina i den ryska intressesfären och hindra landet från att bli medlem av EU och Nato.