Obama trampar i Bush fotspår

Talar inte sanning om kriget mot IS

NYHETER

President Obama försöker tala om för det amerikanska folket att offensiven mot IS inte är något riktigt krig utan en anti-terroristoperation.

Det stämmer inte.

Även om Obama inte är någon ny George W Bush är hans retorik i vissa avseenden påfallande lik.

I sitt tal i natt sa Obama att USA kommer att "jaga terrorister som hotar vårt land var de än är".

Det är nästan exakt samma ord som George W Bush använde när han inledde sitt "krig mot terrorn" efter attackerna mot USA den 11 september 2001.

Islamiska staten, IS, ses som ett ännu större hot mot västvärlden än al-Qaida men har ännu inte genomfört några attacker i USA eller Europa. Men halshuggningen av två amerikanska journalister har fått den annars motvillige Obama att ta större risker.

Självklart går det inte att jämställa Bush storskaliga invasion av Irak 2003 med Obamas flygbombningar i Syrien och beväpning av den syriska oppositionen.

Men Obamas nya strategi är ett stort avsteg från vad han lovade när han blev vald. Att inte dra in USA i några nya krig långt bort.

Oärlig

När Obama jämställer offensiven mot Islamiska staten, IS, med de anti-terroroperationer som USA genomfört och genomför i Jemen och Somalia är han rent oärlig. Där handlar det om att döda enskilda terrorister. I fallet IS handlar det om att driva bort en grupp från ett territorium stort som Storbritannien.

Till och med ett barn inser att Obamas jämförelse är rent trams.

Den stora skillnaden mot Bush är att Obama säger att han inte tänker skicka några marktrupper för att slåss mot IS. Jobbet på marken ska göras av Iraks armé, möjligen med hjälp av arabiska grannländer.

En smart strategi för att det inte ska se ut som om västvärlden är i strid mot islam.

I Syrien ska det skötas av den västvänliga oppositionen som nu kämpar mot diktatorn Bashar al-Assad. Rebellerna ska få amerikanska vapen för att slåss även mot IS. USA ska i praktiken fungera som Iraks och de syriska rebellernas flygvapen.

Getingbo

Men Obama har redan skickat tusen soldater till Irak och nu blir det 500 till. Detta till ett krig som han avslutade 2011. Och vad händer som Obamas strategi inte fungerar?

Vad finns det för garantier att de vapen USA skickar till oppositionen inte i slutänden hamnar hos IS eller Bashar al-Assad precis som amerikanska vapen gjort i Irak?

När Obama väl gått in i det getingbo som kriget i Syrien är, blir det svårt att dra sig ur utan att ha uppnått USA:s mål. Oavsett vad Obama säger i dag kan USA bli pressat att skicka marktrupper om bombningarna inte knäcker IS. Och hamna i säng med både Iran och Assad.

Av min mejlbox drar jag slutsatsen att offensiven mot IS är ett populärt krig även bland svenskar. 71 procent av amerikanerna tycker att USA ska bomba IS i Syrien. Mot 45 procent för bara några månader sedan.

Folkopinionen har en tendens att stötta presidenten när det går bra men vända sig mot honom när motgångarna radar upp sig.

Förlänger kriget

Obamas strategi saknar helt tidsplan. Hans enda besked är att det kommer att ta lång tid att krossa IS.

Vad man kan konstatera är att USA befunnit sig i krig i Mellanöstern sedan 2001. Krig som bidragit till att blåsa upp ett hat mot väst i den muslimska världen och till att locka radikala islamister att slåss mot USA och genomföra terrordåd.

Tanken var att det militära engagemanget skulle avslutas i och med att USA och västvärlden drar sig ur Afghanistan vid årsskiftet. Nu förlänger Obama det krig han gick till val på att avsluta.

Kanske är det nödvändigt.

Kanske slutar det lyckligt. Kanske inte.

Klart är att Obama precis som George W Bush kommer att lämna ett oavslutat krig i knäet på sin efterträdare.