Hur stort är hotet från IS egentligen?

NYHETER

När CIA dagen efter Obamas tal plötsligt tredubblar sin beräkning av Islamiska statens, IS, styrka så är syftet att ge ytterligare stöd för den USA-ledda offensiven.

Men även om IS skulle ha 30 000 man i sina led finns det skäl att fråga hur stort hot de egentligen utgör för västvärlden.

Beräkningen av deras militära styrka kan inte bli annat än grova uppskattningar. Att CIA nu påstår att gruppen på några månader vuxit från 10 000 man till det tredubbla kan bero på att den tidigare uppskattningen var för låg. Eller att man nu räknar in de sunnimuslimska milisgrupper i Irak som slåss på IS sida utan att vara övertygade militanta islamister.

Med sina nya siffror understyrker CIA hotet och backar därmed upp Obamas beslut att gruppen utgör en fara för USA:s och västvärldens strategiska intressen.

Att IS är en sällsynt barbarisk och hänsynslös grupp har vi sett gott om prov på de senaste månaderna. Det är dessutom en bild de själva gjort sitt bästa för att underbygga.

Men i grunden finns det inte mycket som skiljer IS från al-Qaida, talibanerna eller andra militanta islamister. De har alla använt barbariska och extremt våldsamma metoder som strider mot all humanism.

Vettskrämda

Skillnaden är att IS på ett oerhört skickligt sätt lyckats skrämma livet ur befolkningen i Irak och Syrien. Därmed har de kunnat inta stora områden utan omfattande strider.

De vidriga halshuggningarna av två amerikanska journalister är ett sätt att hämnas på USA för att de börjat bomba IS i Irak men de kan också vara en fälla för att locka in USA i ett krig mot gruppen. Precis som det var Usama bin Ladins uttalade syfte med terrordåden den 11 september 2001 att provocera USA till en motattack som skulle mobilisera muslimer över hela världen mot "de otrogna".

Det slutade visserligen inte riktigt som al-Qaida ledaren hade tänkt sig men mycket tyder på att IS strategi är densamma.

Däremot finns det i nuläget inga hårda bevis för att IS verkligen planerar terrordåd mot USA eller andra västländer även om gruppen uttalat sådana hot. Symtomatiskt är att Obama i sitt tal använde orden "kan bli ett hot mot USA".

IS är däremot ett akut hot mot stabiliteten i Irak och Syrien. Deras utropade kalifat kan bli ett hot mot väst genom att det blir en statsbildning där terrorister kan få en fristad där de i lugn och ro kan planera terrordåd mot omvärlden.

Eliminera

Ett potentiellt hot är också de omkring 2 500 västerländska medborgare som slåss på IS sida och som om de återvänder till USA och Europa kan begå terrorhandlingar i sina hemländer.

Att eliminera hotet innan det växt sig alltför starkt är ett förståeligt motiv för omvärlden att agera. Men det gäller att inse att krigshandlingar från väst också kan öka sympatierna för IS bland muslimer runtom i världen och därmed få hotet att växa.

USA har nu lyckats få ett 40-tal länder att ansluta sig till en internationell koalition mot IS. I den ingår sedan i går Saudiarabien, Egypten, Jordanien och Gulfstaterna. En viktig signal att även muslimer är emot IS.

Arabländerna har lovat att stoppa finansieringen av IS och att även bidra militärt.

Värdelös

Det är svårt att se hur IS även med 30 000 män skulle kunna försvara det territorium i Syrien och Irak som man lagt under sig. Iraks USA-tränade armé visade sig vara helt värdelös när IS ryckte fram under sommaren. Men med en ny regering i Bagdad som inkluderar sunnimuslimer, shiamuslimer och kurder så borde den över halva miljonen starka armén med moderna amerikanska vapen och med amerikanskt flygunderstöd tämligen enkelt kunna driva bort IS. Särskilt om de dessutom får stöd av marktrupper från grannländerna.

Det gäller bara att bryta IS psykologiska övertag.

Precis som IS dök upp från nästan ingenstans och på rekordtid intog stora landområden borde de kunna pressas tillbaka med samma hastighet.

IS är ett hot men det är tveksamt om det är så stort som väst försöker göra det till.