Fredens dödgrävare som blev kompis med sina fiender

1 av 5
Att se Ian Paisley stå bredvid Sinn Feins Martin McGuiness i parlamentet kändes nästan overkligt och på samma gång hoppfullt, skriver Wolfgang Hansson.
NYHETER

Ian Paisley var unionistledaren som i årtionden spelade rollen som fredens dödgrävare.

Men som i elfte timmen blev omvänd och hjälpte till att säkra en fredlig övergång på Nordirland.

Han blev till och med kompis med sina forna dödsfiender.

Länge var Ian Paisley symbolen för de extremister som blåste under fientligheterna på Nordirland, den del av den gröna ön som är en del av Storbritannien.

Med sin kraftfulla och Irlandsfientliga retorik motsatte sig den protestantiske pastorn alla förändringar som hotade det brittiska styret av Nordirland.

Varje gång hoppet väcktes om att nya fredstrevare kanske skulle kunna få slut på det sekteristiska våldet mellan protestanter och katoliker så släkte Paisley det med sin bistra uppsyn och några verbala skottsalvor.

Det är ingen överdrift att påstå att han starkt bidrog till att blåsa under våldet som under de drygt 30 år som "the troubles" varade skördade runt 3 600 människoliv.

Det var svårt att hitta någon som mer envist vägrade att kompromissa en tum. Ju äldre han blev desto argare och mer oförsonlig blev han.

Oförsonlig

Han motsatte sig i det längsta Långfredagsavtalet som till slut förhandlades fram 1998 mellan mer moderata protestanter och republikaner. Ett avtal som blev startpunkten för övergången till ett delat styre på Nordirland.

Men plötsligt var det som Paisley fått en uppenbarelse.

När han ställde upp i de första valen till den nya självstyrande församlingen sågs Paisley tack vare sin oförsonliga inställning av protestanterna som en garant för att inte sälja bort deras band till Storbritannien. Han blev försteminister.

Att se honom står bredvid Sinn Feins Martin McGuiness i parlamentet kändes nästan overkligt och på samma gång hoppfullt. Två dödsfiender som grävt ner stridsyxan och dessutom lyckades komma riktigt bra överens.

Kunde de två jobba ihop så måste väl protestanter och katoliker i gemen kunna samsas. Det var slutsatsen av den bilden.

Fortfarande är freden på Nordirland bräcklig. Men Paisley märkliga omvändelse har varit en faktor för att bevara den.

ARTIKELN HANDLAR OM