”Khorasan är ett hot större än Islamiska staten”

1 av 2
Muhsin al-Fadhli.
NYHETER

IS pekas av Obama ut som det nya stora hotet mot USA och världen.

Men det finns några som är farligare än Islamiska staten.

Om du aldrig hört talas om gruppen Khorasan tidigare så är det inget att förvånas över.

Gruppen har inte som IS annonserat sin existens i brutala videoklipp. Den har dykt upp i medierapporteringen först de senaste veckorna.

Namnet är egentligen namnet på en bergig region i Iran/Afghanistan och benämningen på ett antal veteraner inom al-Qaida som bosatt sig i Syrien för att i skydd av det kaotiska inbördeskriget planera nya  terrordåd mot västvärlden.

De skyddas av en av IS  islamistiska konkurrenter, Jabhat al-Nusra som också strider i det syriska inbördeskriget.

Ett huvudskäl för president Obama att ingripa i Syrien är att IS anses utgöra ett globalt och strategiskt hot mot USA och västvärlden.

Det stämmer säkert på sikt. Men i det korta perspektivet har IS fullt upp med att etablera sitt kalifat, sin islamiska stat i de delar av Syrien och Irak som man lagt under sig under sommaren.

Nytt al-Qaida

Till och med USA medger att IS inte utgör något omedelbart hot mot landets säkerhet.

– För närvarande har vi inga tillförlitliga uppgifter om att IS planerar några attacker mot USA, sa landets säkerhetsminister Jeh Johnson när han nyligen frågades ut att kongressen.

I fallet Khorasan förhåller det sig precis tvärtom. USA anser att de planerat flera terrordåd riktade mot Amerika eller Europa som var "omedelbart förestående". Därför passade USA på att bomba även al-Nusra mål i de första räderna i går.

Lite förenklat kan man säga att Khorasan försöker ta vid där al-Qaida i Afghanistan slutade. Flera av personerna har tidigare varit verksamma i Afghanistan och Pakistan men nu flyttat till Syrien.

Dödat ledare

Efter ledaren Usama bin-Ladins våldsamma död för drygt tre år sedan har det ursprungliga al-Qaida fört en tynande tillvaro. Olika grenar har försökt föra arvet vidare. Al-Qaida på den arabiska halvön med säte i Jemen har varit mest framgångsrik men USA har i drönarattacker dödat flera av deras ledare och bombmakare. Detsamma gäller Al-Qaida i Nordafrika.

I Syrien har Khorasan känt att de "under radarn" kan planera dåd som kan skaka USA och västvärlden på samma sätt som attackerna den 11 september 2001 gjorde.

Gruppen uppges experimentera med nya typer av bomber som kan smugglas ombord på flygplan. Det var förmodligen uppgifter om dessa som låg bakom en höjning av flygsäkerheten i USA och Europa för några månader sedan då mobiler och datorer som inte var laddade inte fick tas med ombord.

En annan viktig del av deras verksamhet är att försöka rekrytera   muslimer med amerikanska eller EU-pass för att utföra  terrordåd i väst. Även i det avseendet är Syrien en perfekt plats.

Nedputtade från tronen

Minst 2 500 unga män bosatta och ofta födda i Europa och USA har rest ner till inbördeskriget för att delta i striderna. En del har hamnat i IS, andra i al-Nusra. Väl där är det många som radikaliseras ytterligare och kan övertalas att utföra terrorhandlingar när de återvänder till sina hemländer.

Det är därför säkerhetstjänsterna i världen ser med sådan oro på personer som reser till Syrien för att strida.

Osäkerheten kring Khorasan farlighet och kapacitet är stor. USA är inte ens säkra på att det verkligen handlar om en grupp eller om det snarare är en informell samling av gamla veteraner som vill återupprätta  al-Qaida som nummer ett bland militanta islamister.

För tillfället är de nedputtade från tronen av Islamiska staten.

Själv verkar veteranerna inte ha något behov av att synas. Muhsin al-Fadhli, bin-Ldins förtrogne och en av få som kände till  11 september attackerna i förväg, pekas ut som ledare men skyr offentligheten.

Det verkar som  al-qaida i Syriens plan är att låta sina gärningar tala snarare än skicka ut budskap via videofilmer.

ARTIKELN HANDLAR OM