Är vi med i USA:s koalition mot IS eller inte?

NYHETER

Har Sverige i tysthet gått med i USA:s koalition mot Islamiska staten utan något beslut fattats av regeringen?

Det är inte lätt att få ett svar på denna viktiga fråga för terrorhotet mot Sverige.

Amerikanska UD har presenterat en lista över länder som deltar i den USA-ledda koalitionen mot IS. På den är Sverige med.

Men när jag frågar UD i Stockholm när beslut fattades om Sveriges deltagande och av vem så får jag inget svar under hela dagen.

UD tycker uppenbarligen att frågan är så svår att svara på att man skickar den vidare till Carl Bildt som befinner sig på FN-möte i New York. Bildt pressekreterare Erik Zsiga meddelar via sms att "ja i bemärkelsen att vi är med och bidrar till att motverka IS".

■ ■ ■

På min följdfråga om Sverige är med i koalitionen eller inte får jag inget svar.

Att Islamiska staten är en osedvanligt brutal terrororganisation som utgör ett hot mot stabiliteten i Mellanöstern och kanske även globalt råder det ingen tvekan om.

Det enhälliga beslutet i FN i går att alla länder måste införa förbud för sina medborgare att resa till Syrien eller andra länder i syfte att strida för eller stödja terrororganisationer, visar en sällsynt enighet om att IS och dess likar måste bekämpas.

Men det är inte samma sak som att alla är med i den USA-ledda koalitionen för att krossa Islamiska staten.

När IS under sommaren ryckte fram i Irak och drev hundratusentals människor på flykt i något som såg ut att kunna utmynna i ett folkmord på framförallt kristna minoriteter skickade Sverige ner några Herkulesplan med förnödenheter till irakiska Kurdistan. Det var i senare halvan av augusti.

Innebar det att Sverige gick med i den amerikanskledda koalitionen?

■ ■ ■

Det är i så fall en aning märkligt eftersom president Obama presenterade sin strategi för att bekämpa IS först den 10 september.

På Natomötet i Wales den 4-5 september nämnde Obama planerna på att samla ihop en internationell koalition mot IS men det var då bara nio av Natoländerna som uttalade att de var beredda att ansluta sig. Sverige var med på mötet men sa inget offentligt.

Ändå finns Sverige med på den lista som amerikanska UD publicerat över 50 länder som hjälper till i den USA-ledda koalitionen.

Det kan framstå som okontroversiellt och högst rimligt och att Sverige är med och bekämpar IS under USA:s ledning men det känns också rimligt att regeringen i så fall klart och tydligt meddelar svenska folket att så är fallet. Det handlar trots allt om ett krig.

Det måste också klargöras vad det är Sverige ska bidra med. Handlar det bara om humanitär hjälp eller kan det också bli frågan om militära insatser, som i fallet med Nato-insatsen i Libyen 2011.

Ett besked är viktigt inte minst eftersom ett svenskt deltagande i koalitionen tveklöst höjer terrorhotet mot Sverige.

En sådan risk måste Sverige vara berett att ta om vi deltar men det är också viktigt att svenska folket får reda på det.

Det är bara några dagar sedan IS offentligt gick ut och uppmanade sina sympatisörer runtom i världen att döda medborgare från länder som deltar i USA-koalitionen mot IS.

Militanta islamister i Algeriet har redan hörsammat den uppmaningen genom att avrätta en fransk medborgare.

Eftersom de finns IS-anhängare även i Sverige finns inga garantier för att liknande dåd inte kan inträffa här.

Rimligen borde länder som deltar i bombningarna av IS fästen i Syrien och Irak löpa större risk för terrordåd. Men det är inte självklart eftersom IS uppmaning till terrorhandlingar gäller alla länder som deltar i koalitionen. Därför handlar det mer om i vilka länder det finns individer som är beredda och har förmågan att agera på egen hand.

■ ■ ■

Inget talar å andra sidan för att Sverige skulle vara mer utsatt än något annat av de övriga 50 länderna.

Att IS centralt har tid och kraft att planera terrordåd på distans är inte troligt i ett läge då de militärt måste försvara stora områden som de nyligen intagit. Här handlar det om spontandåd av anhängare bosatta i Europa, USA eller andra länder.

Den svenska regeringens agerande står i kontrast till hur exempelvis Storbritanniens David Cameron agerar. Han har sammankallat parlamentet för att få ett beslut om landets deltagande. Visserligen handlar det då om militära insatser.

Att det inte enkelt går att svara på om Sverige är med i USA:s koalition eller inte är märkligt och ger intryck av att ansvariga smyger med vad Sveriges inställning är.