Risk att kriget spiller över till Turkiet

NYHETER

Om striderna mellan kurderna och IS spiller in i Turkiet finns risken att Nato-landet dras in direkt i kriget.

Något som ytterligare skulle försvåra det kaos som redan råder i regionen.

Det har hänt tidigare under det syriska inbördeskriget att granater landat i Turkiet eller att skottlossning förekommit över gränsen.

Det kan röra sig om rena misstag.

Men i och med Islamiska statens framryckning i de kurdiska områdena som gränsar till Turkiet ökar risken att landet ska dras in mer permanent i kriget.

Det är en sak att skjuta med artilleri från långt håll, en annan att ha stridande marktrupper nära gränsen.

IS erkänner inga gränser och kan mycket väl gå in i Turkiet om de anser att det gynnar deras syften.

Islamiska statens politiska mål är att utvidga sin provisoriska stat, det så kallade kalifatet, som bildats av de delar man kontrollerar i Syrien och Irak. Man vill lägga under sig så stora områden som möjligt där det finns en muslimsk befolkning.

Underskattning

Obama erkänner att USA fram till nyligen underskattat IS förmåga. Ändå är CIA:s nya uppskattning att IS har cirka 30 000 soldater. Det är ingen jättearmé om man ska kontrollera stora landområden i minst två länder.

Det verkar som IS drabbats av lite hybris under senare tid. De anmärkningsvärda framgångarna under sommaren när man formligen flög fram över slagfältet har gett ett grundmurat självförtroende och fått nya skaror att ansluta sig till den militanta, islamistiska gruppen.

Frågan är dock hur stora områden IS kan lägga under sig och ändå lyckas hålla kontroll över. Turkiet har en stark och väldisciplinerad armé. De lär knappast acceptera att IS intar en del av landets territorium.

Vill utöka

Samtidigt talar vi om avlägsna och ofta svårtillgängliga områden som är relativt glest befolkade. Gränsen mot Syrien är lång och svårövervakad. Därför kan det ta tid innan Turkiet lyckas samla sig till en motattack ifall IS går över gränsen.

Turkiet är numera med i USA:s koalition för att krossa IS vilket kan vara ytterligare ett skäl för gruppen att visa att man kan slå till mot Nato-landet.

Under sommaren etablerade sig IS under kort tid i en stad i Libanon, vid den syriska gränsen, innan de blev utkörda därifrån. Så viljan att utöka territoriet finns där hela tiden.