Fokus ligger på att punktmarkera jihadister som stridit i Syrien

NYHETER

Parisattacken har fått Europas säkerhetstjänster att vara på vakt mot liknande dåd.

Fokus ligger på att punktmarkera jihadister som stridit i Syrien och Irak.

Det som under senaste året pekats ut som det värsta terrorhotet har nu på allvar blivit verklighet.

Foto: AP
Polisens stormning av kosherbutiken där fyra personer dödades av en terrorist.

Två tänkbara scenarior finns för polisens terrorräder i Belgien.

De misstänkta jihadisterna hade blivit inspirerade av terrordådet i Paris och bestämt sig för att skrida till handling. Polisen fick nys om planerna och slog till.

Ett mer troligt scenario är att polisen under längre tid bevakat de aktuella männen och efter Parisattacken kände att man inte vågade vänta längre med att slå till. Man var rädd att terroristerna annars skulle hinna sätta planerna i verket.

Ny terrorverklighet

Oavsett vilket av scenariorna som stämmer så konfronteras Europa nu med en ny terrorverklighet som drivits fram av kriget i Syrien och Islamiska statens framväxt.

Minst tretusen individer som är bosatta och inte sällan födda i olika västeuropeiska länder har rest till Syrien och Irak för att strida med olika jihadistgrupper som är aktiva i inbördeskriget med målet att störta diktatorn Bashar al-Assad.

Islamiska staten, IS, är de som tack vare exempellösa framgångar på slagfältet i Irak och Syrien plus det faktum att man lyckats grunda ett kalifat, en muslimsk stat, lockar flest rekryter.

Redo att utföra terrordåd hemma

Problemet för Europa uppstår på allvar när dessa individer återvänder hit till sina hemländer.

Många av dem har radikaliserats ytterligare under sin tid på slagfältet. När de kommer hem till Europa är en del av dem redo att utföra terrordåd.

Särskilt sedan USA bildat en internationell koalition för att krossa IS. Svaret från Islamska staten har varit att uppmana sina anhängare i länder som deltar att genomföra terrordåd på egen hand.

Detta har skapat en helt ny hotbild i Europa. Plötsligt finns det hundratals våldsbejakande extremister i de flesta av Västeuropas stater med både förmågan och motivationen att utföra terrordåd.

Svåra att bevaka

Ett av de första av dessa dåd inträffade i Bryssel i maj förra året när en fransk medborgare som återvänt från Syrien attackerade det judiska museet i Bryssel.

Attacken mot satirtidningen Charlie Hebdo i Paris fick säkerhetspoliser i hela Europa att höja sin beredskap. Vad de länge varnat för har nu blivit verklighet.

Frågan är vilket land som drabbas nästa gång. Blir det Storbritannien, Tyskland, Danmark eller kanske Sverige?

Problemet är att återvändarna är så många att de är svåra att bevaka under lång tid. Att spärra in dem riskerar att ytterligare radikalisera dem.

Säpo har länge pekat ut återvändande jihadister som en stor riskfaktor. För några månader sedan avslöjade Säpo för Aftonbladet att man avvärjt två terrordåd. Utan att vilja gå in på konkreta detaljer.

Det kunde ha varit ett sätt för Säpo att höja sin egen profil men sett i ljuset av den senaste utvecklingen kan det verkligen ha handlat om konkreta terrorplaner.

Ökad aktivitet bland jihadister

Var och varannan säkerhetstjänst i Europa har det senaste åren hävdat att man avvärjt ett antal planerade terrordåd med islamistiska förtecken. Något som tyder på en kraftigt ökad aktivitet bland jihadister.

Terrorvågen som al-Qaida inledde med ambassadsprängningarna i Afrika 1998 och de spektakulära dåden i USA den 11 september 2001 syftade till att skada viktiga politiska och ekonomiska institutioner.

Den nya terrorvåg vi nu ser är mer inriktad på mjuka mål som inte är lika välbevakade men som ändå skapar skräck och otrygghet hos människor.

En verklighet vi tvingas vänja oss vid.