Aldrig har EU varit så hotat

Hur skulle Europa se ut utan EU?

NYHETER

Det har tagit lång tid att bygga upp Europeiska unionen till vad den är i dag. Men det kan gå snabbt att rasera det som uppnåtts.

Aldrig har hoten mot unionen varit så många. Alltfler varnar för sammanbrott.

Hur skulle Europa se ut utan EU?

Fram till finanskrisen bröt ut med full kraft 2008 så tuffade EU på. Ständigt nya länder kom till, trots folkliga klagomål på prishöjningar såg euron ut att bli en framgång. Den ekonomiska tillväxten verkade fortsätta för överskådlig tid. Inga gränser fanns för hur omfattande samarbetet kunde bli.

Sen kom kriserna en efter en.

Finanskrisen avslöjade att många stater lånat alldeles för mycket pengar. EU tvingades till akuta räddningsaktioner för att euron inte skulle kollapsa. Flera gånger var det mycket nära att Grekland tvingats lämna eurosamarbetet. En risk som finns kvar.

När Ryssland invaderade Ukraina var det en direkt utmaning mot EU som förhandlat fram ett associationsavtal med Kievregeringen. När EU skulle straffa Ryssland med sanktioner var det många forna öststater som tvekade eftersom de var beroende av rysk gas. Men alla ansträngde sig och man lyckades nödtorftigt skyla över oenigheten mellan olika länder och block.

Djupa motsättningar

Flyktingkrisen har avslöjat avgrundsdjupa motsättningar. Inte ens Tysklands och Europas mäktigaste politiker Angela Merkel lyckas längre dämpa oenigheten.

Flyktingströmmen har kastat EU in i sin värsta kris.

Dublinkonventionen, EU:s gemensamma politik för asylmottagning, fungerar inte längre. Som en följd av det har ett antal länder, däribland Sverige, återinfört gränskontroller. Alla gör lite som de själva vill.

En rad ledande EU-företrädare varnar för att en av EU:s hörnpelare, den fria rörligheten (Schengen-avtalet), kan bryta samman. Om den nationella säkerheten är hotad har medlemsländerna rätt att införa tillfälliga gränskontroller men i maximalt sex månader.

– Om andan i Schengen går förlorad kommer vi att förlora mer än bara Schengensamarbetet, sa EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker nyligen.

I takt med att EU växer i omfång och djup blir fallet så mycket större om unionens kollapsar.

Fredsprojekt i grunden

Om Schengen faller samman är risken överhängande att euron går samma väg. Vad är det för vits med gemensam valuta om den fria rörligheten inom unionen inte länge existerar?

Den fria rörligheten innebär så mycket mer än att den enskilde resenären slipper visa pass.

Själva grunden till dagens EU var den fransk-tyska kol- och stålunionen som bildades efter andra världskriget som ett sätt att bevara freden.

Dagens EU är en ekonomisk union men i grunden ett politiskt fredsprojekt.

EU ger medlemsländerna en naturlig arena för att träffas och lösa problem med förhandlingar istället för på slagfältet. När länderna blir mer integrerade höjs tröskeln för väpnade konflikter.

Fredpriset 2012 kan ses som en uppmaning till EU-länderna att anstränga sig för att hålla ihop unionen.

När de forna öststaterna togs in i början av 2000-talet efter att ha sluppit ur Sovjetunionens grepp var det ett sätt att förhindra att de skulle återfalla i totalitära regimer. Istället skulle medlemskap lyfta dem ekonomiskt, utjämna klyftorna i Europa och därmed minska risken för nya konflikter.

Storbritannien lämnar?

De gamla öststaterna har höjt sin levnadsstandard rejält inte minst tack vare bidrag från de rikare EU-länderna. Detsamma gäller en del länder i Sydeuropa. Men när EU nu står inför sin värsta kris så är de helt ovilliga att hjälpa till genom att solidariskt fördela flyktingar. Istället har de för första gången vägrat böja sig för trycket från ledare som Merkel.

Trots att dessa länder tillhör de som har mest att förlora på om EU-projektet bryter ihop så väger de nationalistiska stämningarna i det här fallet tyngre. Främlings- och EU-fientliga partier växer även på andra håll i Europa. Marine Le Pen som president i Frankrike är inte längre helt orealistiskt.

Ovanpå alla akuta kriser så väntar en ny runt hörnet. Senast före utgången av 2017 folkomröstar Storbritannien om de ska stanna kvar i EU eller inte. Andelen som vill lämna ökar.

Finlands finansminister Alexander Stubb sa nyligen att "EU existerar inte utan Storbritannien" som är unionens näst största ekonomi.

”Klarar oss utan EU”

Efter alla kriser och misslyckanden har kritiken överlag mot EU nått nya höjder.

– Vi klarar oss lika bra utan EU, anser många som tycker att Bryssel lägger sig i för mycket, att byråkraterna förstör.

Men innan man låter hela bygget rasa kan det vara värt att fundera över vad det innebär.

För 70 år sedan låg Europa i ruiner. I dag njuter de flesta av unionens medborgare av både fred och en hög levnandsstandard.

Kan vi vara säkra på att det förblir så utan EU?