IS mer än bara ett blodtörstigt gäng mördare

Foto: AP
Krigare från islamiska staten jublar i terrorgruppens fäste Raqqa i Syrien.
NYHETER

Att Islamiska staten vill bygga en stat är ingen överraskning. Men att planerna från början var så detaljerade och sofistikerade visar vilken vikt IS fäst vid projektet.

Dokumenten påvisar att IS är något mer är ett gäng psykopater och blodtörstiga mördare. På det sättet är IS underskattat.

Men det finns också risk för överskattning.

IS utropade sitt kalifat, den Islamiska staten den 28 juni, i slutskedet av en blixtoffensiv där de intog delar av östra Syrien och stora delar av norra Irak med en miljonstad som Mosul.

Om de läckta dokumenten är äkta och korrekt daterade indikerar det att IS förmodligen förberedde sin operationen under en längre tid. Det var inte så att man blev överraskad av sina framgångar på slagfältet och i efterhand kom på att man skulle utropa kalifatet. Projektet med en stat var helt grundläggande för att offensiven över huvudtaget genomfördes.

På så sätt kan man säga att omvärlden underskattat IS när man främst fäst mest uppmärksamhet på gruppens halshuggningar och andra bestialiska metoder att döda sina motståndare. IS är mer än bara den "dödskult" som bland andra president Obama beskriver dem som.

Embryo till en stat

De har under ett drygt års tid visat att de åtminstone på ett hyfsat sätt kan hålla ihop sin stat, inrätta ett skattesystem och shariadomstolar. Hålla igång oljekällor och sälja oljan på svarta marknaden.

Helt enkelt upprätthålla åtminstone embryot till en stat, vad man än må tycka om dess innehåll.

På så vis agerar IS rakt motsatt andra terrororganisationer, exempelvis närbesläktade al-Qaida. Usama bin Ladins slutmål var också ett kalifat men först efter att muslimer runtom i världen rest sig mot sina egna tyranner och västerlandets förtryck. IS använder kalifatet som ett verktyg för att öka sina chanser att lyckas ro hela projektet i land.

Kalifatet har fungerat som magnet för unga, radikala muslimer runtom i världen som rest till Syrien för att ansluta sig till IS kamp. Utan alla dessa utländska krigare hade IS inte kunnat försvara sin så kallade stat.

Förlorat en del områden

Trots de amerikanska bombningarna som inleddes för drygt ett år sedan har IS lyckats behålla större delen av sitt territorium intakt. När fler länder nu bombar efter den senaste tiden terrordåd så ökar pressen på IS och man har förlorat en del områden. Men ännu finns inga tydliga tecken på att kalifatet krackelerar.

Förmodligen därför att de områden IS intagit bebos av sunnimuslimer som antingen stödjer dem eller är för rädda för att våga göra uppror. Utan ett inre sönderfall är det svårt att driva ut IS med bara bomber från luften.

Experter har tvistat om hur man ska se den senaste raden av terrordåd utförda av IS där attacken i Paris verkar ha var planerats centralt i högkvarteret i Raqqa. Vissa ser det som ett tecken på att IS nu känner sig så trygga att de vågar rikta uppmärksamheten mot att sprida terror i väst. Andra tolkar det som IS är pressat av bombningar och därför i desperation slår mot fienden utomlands.

30 000 stridande

Här är risken snarast att omvärlden överskattar IS stryka. Om CIA:s uppskattning från ett år sedan stämmer att IS har ungefär 30 000 stridande i sina led så borde den internationella koalitionen mot IS kunna samla ihop tillräckligt med marktrupper för att driva bort terrororganisationen.

På samma sätt som IS på några veckor intog ett område lika stort som Storbritannien så kan de lika snabbt förlora alltihop. Se hur det gick för talibanerna i Afghanistan 2001.

Men så länge ingen sätter in marktrupper fortsätter IS kalifat att agera magnet för muslimer i hela världen.