Obamas taktik ökar terrorhotet mot Sverige

NYHETER

USA vill inte längre vara ensam världspolis.

För Obama är det viktigt att kampen mot Islamiska staten ses som hela världens projekt, inte bara Amerikas.

För Sverige innebär det att terrorhotet kan öka.

Det är inte för att USA är i desperat behov av hjälp som man vänder sig till Sverige och ett antal andra länder. Istället handlar det om politik.

Den amerikanska regeringen är rädd att deras bombningar av IS i Syrien och Irak ska leda till en ökad hotbild på hemmaplan. Terrordådet i Paris visar att IS är kapabla att genomföra tämligen sofistikerade operationer. Eftersom även USA har ett ökande problem med radikalisering på hemmaplan kan liknande terrordåd även inträffa i USA.

Masskjutningen i San Bernardino i förra veckan med jihadistiska förtecken är en varningsklocka.

President Obama vill sprida ut hotbilden på så många länder som möjligt. Ju fler länder som aktivt deltar i den stora USA-ledda koalitionen mot IS desto större chans att någon annan drabbas.

Men det handlar också om utrikespolitisk strategi. Ända sedan Obama tillträdde har han försökt tona ner USA:s roll som världspolis. Han vill att många fler länder ska vara med och dela bördorna, både militärt och ekonomiskt. Ett sådant exempel var Natos operation mot diktatorn Gaddafi i Libyen, där Frankrike och Storbritannien genomförde de första bombangreppen medan USA höll sig i bakgrunden.

Symboliska bidrag

Problemet med USA:s koalition mot IS har varit att väldigt få av länderna på något avgörande sätt bidragit till insatsen. Saudiarabien, Qatar och Jordanien var med och bombade symboliskt i början men har vägrat ställa upp med de arabiska marktrupper som alla efterlyser. Av de 60 länderna som ingår i koalitionen är de flestas bidrag mest av symbolisk art.

Nu när försöken att krossa IS trappas upp vill USA att fler länder ska bidra på riktigt för att minska intrycket att det i första hand är USA som attackerar muslimer i Mellanöstern. Obama vill inte att den militära offensiven mot IS ska ses som en ny variant av USA:s invasion av Irak 2003 som han var helt emot och som kraftigt ökade terrorhotet mot USA.

Sverige är redan med i koalitionen med de 35 elitsoldater som utbildar kurdiska Peshmerga-trupper i norra Irak. Vilket inte hindrar att hotbilden mot Sverige höjs ytterligare ifall vi exempelvis skulle skicka Jas Gripen-plan för att delta i kriget, även om det bara är i en spaningsfunktion.

Mer fanatiska

Hotet behöver inte nödvändigtvis komma från IS centralt i Raqqa. I Sverige finns enligt Säpo minst 115 individer som varit i Syrien för att slåss på terrororganisationens sida och sedan återvänt hem. En del av dem ännu mer fanatiska än när de åkte och dessutom mer välutbildade i terrorism. Någon av dessa kan bli så upprörda över Sveriges deltagande att de utför ett gör det själv-dåd. Något IS uppmanat sina anhängare i hela världen att göra.

Hur stor den risken är går inte att avgöra i förväg.

Sverige har ju redan sagt ja till att hjälpa Frankrike i kriget mot IS. Redan där höjs hotbilden mot Sverige. Att svara ja på en direkt begäran från USA är ännu känsligare eftersom Sverige inte är med i Nato, även om vi numera samarbetar nära med militäralliansen.

Jag misstänker att det inte är någon omöjlighet att den tydliga opinion som verkar finnas i Sverige för att hjälpa USA att krossa IS, snabbt ändras ifall ett terrordåd inträffar i Sverige.