När Kina nyser drabbas omvärlden av förkylning

Foto: AP
Kina står för 16 procent av världsekonomin - ungefär lika mycket som USA. Men nu har den slutat att växa, något som påverkar hela världens börser.
NYHETER

I snart 25 år har Kinas ständiga rekordtillväxt varit en viktig ­motor i världsekonomin.

Nu när rekordens tid verkar ­vara förbi är alla oroliga för vad som ska hålla världsekonomin i gång. Därför rasar börserna runt om i världen.

På många sätt är det som ­händer nu en fortsättning på den kris vi såg i augusti förra året.

Den gången stoppade de ­kinesiska myndigheterna börsrasen genom att bland annat ­införa automatiska börsstopp vid för stora ras. Men den underliggande oron försvann aldrig.

Sedan kommunistpartiet ­bestämde sig för att överge den traditionella planekonomin och i stället införa en tyglad ­kapitalism så har landet ­förvandlats till världens till­verkare av billiga konsumtionsvaror. Den kinesiska exporten gjorde att landets ekonomi ­växte med tvåsiffriga belopp år från år. Det gör den inte längre.

Kinas uttalade ambition är att ändra ekonomins inriktning.

I fortsättningen är det i första hand den inhemska ­efterfrågan som ska ­driva ekonomin.

Problemet är att ­människor i Kina i avsaknad av ett ­socialt skyddsnät hellre ­sparar sina pengar till oförutsedda sjuk­domar och ­ålderdom.

Det har gjort att tillväxten i år väntas sjunka till den lägsta nivån sedan 1990.

I år spås den ­officiellt bli en bra bit under sju procent. Många experter ­menar att den i praktiken är ­ännu lägre.

Det är högt med internationella mått men lågt i jämförelse med de senaste år­tiondena.

Ett av den kinesiska regeringens svar har varit att minska värdet på valutan, rembin. Det tolkas av omvärlden som att ­Kina försöker få i gång sin tillväxt på konstgjord väg.

Kina står för 16 procent av världsekonomin. Det är ungefär lika mycket som USA. Därför har den en väldigt stark påverkan på resten av världen. Ekonomer brukar förklara det som att när ­Kina nyser så drabbas världen av förkylning.

Ett antal faktorer bidrar till att omvärlden dras med i börs­fallet. Världs­ekonomin är sedan ett antal år svag och i en bräcklig återhämtningsfas. Det krävs inte mycket för att skrämma ­investerare.

Trots det har många av världens börser gått upp kraftigt de ­senaste åren. Det gör många placerare väldigt lyhörda för signaler på att det är dags att sälja och ta hem vinsten.

I och med att den kinesiska ekonomin bromsar in importerar Kina mindre av både råvaror och högteknologiska produkter vilket får ­negativa effekter för de länder som har stor ­export till Kina. ­Ytterst är det väldigt mycket psykologi som styr. Marknaden översköljs dagligen av stora mänger ­ekonomisk information som ska tolkas och analyseras.

I ett läge av ­optimism tar många fasta på de goda ­nyheterna. Tvärtom ifall den ­allmänna stämningen är negativ. Då blir det halvfulla glaset plötsligt halvtomt.

Ser man ­historiskt så följs ett antal år av uppgångar på ­börsen ofta av ett eller två år med minus.

Den svenska börsen gick upp med mer än 15 procent ­årligen under perioden ­2012-14. Förra året gick den upp med sex ­procent. Så ett minusår borde inte överraska ­någon.

När inte Kina agerar draglok i världsekonomin så måste några andra göra det.

USA är på väg upp men även där är tillväxten bräcklig.

I växande ekonomier som Brasilien krymper den. Häromdagen skrev världsbanken ner sin prognos för tillväxten i världsekonomin med en halv procent.

Just nu är ­glaset i de flestas ögon halvtomt i ­stället för halvfullt.