Steens brott: Hon är sambo med Persson

KOLUMNISTER

Det är faktiskt riktigt obehagligt detta som nu pågår i offentligheten kring Systembolagets chef Anitra Steen.

Nej, det är inte muthärvan inom hennes företag jag avser fast den är obehaglig och chockerande nog. Jag avser soppan, det långkok av diffusa anklagelser, misstänkliggöranden, halvkvädna visor och avgångskrav riktade mot vd:n, som puttrar litet varstans i medierna och som syftar till att förgifta hennes namn i ångorna från spadet.

Kockarna är många. Somliga är journalister, många är oppositionspolitiker. Anledningen är Anitra Steens förhållande med statsminister Göran Persson. Inget annat. Tro mig.

Jag är inte speciellt konspirationsteoretisk till min läggning. När kvinnor i framskjuten position råkar i svårigheter tillhör jag inte de första som rusar ut och säger att "det där råkar de ut för bara för att de är kvinnor".

Men när det gäller Anitra Steen kan jag inte se någon annan förklaring till att hon plötsligt är djupt ifrågasatt än att förhållanden i hennes privatliv läggs henne till last på ett sätt som sällan eller aldrig sker med män.

I söndags krävde Dagens Nyheters Bengt Carlsson Steens avgång. Artikeln var stort uppslagen och såg ut att innehålla en rad argument som dock snabbt kunde reduceras till ett enda: Mutor förekommer i Systembolaget. Eftersom Steen har varit chef där i fyra år är hon ansvarig. Punkt och slut.

På andra borgerliga ledarsidor har avgångskravet inte uttalats lika klart men man har undrat hur länge Steen kan sitta kvar. Man har insinuerat att det är på sin sambos samt Systembolagets styrelseordförande Olof Johanssons nåd hon sitter där hon sitter. Göran och Olle gillar ju varann.

Dessutom har man rynkat på näsan åt det vredesutbrott Steen fick då hennes oväld som ledamot i Stockholms universitets styrelse ifrågasattes - uttryckligen på grund av Göran Persson.

Representanter för hela oppositionen kräver nu att Steen och Leif Pagrotsky utfrågas i riksdagens näringsutskott. Misstankarna tätnar. Salt strös i sår.

Olof Johansson redogjorde i måndags i Dagens Nyheter för allt Anitra Steen har gjort för att städa i Systembolaget. Styrelsen har haft full insyn i vad som har hänt, Steen har arbetat på dess uppdrag och med dess fulla förtroende.

Det säger sig självt att Systembolagets chef inte kan fungera som polis inom företaget. Däremot gjorde hon precis vad hon skulle när ryktena om oegentligheter i bolaget tätnade. Hon polisanmälde. Tyvärr lades polisundersökningen ner. Men folk som ertappades med fingrarna misstänkt nära syltburken sades upp eller varnades.

Anitra Steen såg till att det inte rådde någon oklarhet i bolaget om vilka regler som gällde. När hon fick svart på vitt att reg-lerna fortsättningsvis nonchalerades polisanmälde hon en gång till. Med hjälp av medarbetare företog hon dataundersökningar i företaget för att få exakt besked om hur varor hade flödat och vad som kunde bevisas om de misstankar om mutor som förelåg.

De bevisen har tillställts polisen och med deras hjälp har utredningen fortsatt.

Säg mig, ni som nu kräver Anitra Steens huvud på ett fat: Vad skulle hon ha gjort mer? På vilket sätt har hon brustit i ansvar så att hon nu måste gå?

Allt tyder på att det är Anitra Steen som faktiskt har börjat röja i en bolagskultur som under decennier degenererat ned till ren kriminalitet. Och det ska hon sparkas för? Vad glada mutkolvarna ska bli!

Och i likhet med Olof Johansson kan man undra vad andra höga chefer ska tänka: Att de ska ligga lågt om de hittar skit under sin egen dörrmatta?

Nej, det Anitra Steen i halvmedvetna känslo- och tankefigurer anklagas för är att hon är sambo med en stark statsminister och därmed per definition eftergiven part i en allians som alltid bör misstänkas och angripas.

Och vad värre är: Hon har stundom sett ut som en mycket förälskad medelålders kvinna. Sådana bör man misstro. De blir ju som gelé i hela kroppen för att nu inte tala om huvudet. De kan nog inte sköta sitt jobb.

Så mullrar det i magtrakten på män såväl som på kvinnor. Tro mig. Jag har varit med själv.

Yrsa Stenius