Systemet vacklar i fartvinden av alkorallyt

KOLUMNISTER

Förtroendet för Systembolaget minskar. 53 procent av de tillfrågade i en Temo-undersökning, som publicerades i Sydsvenska Dagbladet i söndags, vill att Systembolagets ensamrätt att minutförsälja alkohol ska avskaffas. Många uppger den senaste tidens mutskandaler som anledning.

Jämför man med tidigare mätningar av svenska folkets inställning till det hatade och älskade Bolaget så är förändringen påtaglig men inte dramatisk. Ska man vara ärlig så har visserligen en majoritet av Sveriges befolkning förut stått bakom Systemets monopol men inte någon stor majoritet.

Nu har motståndarna fått övertaget med ganska knapp marginal. Det är inte så märkligt med tanke på den massiva negativa publicitet Systemet har varit föremål för i månader nu - med kulmination de senaste veckorna.

Det anmärkningsvärda, enligt min mening, är ändå att hela 38 procent av de tillfrågade bestämt vill ha kvar monopolet medan nio procent i varje fall inte är bestämt emot. Med tanke på hur kanonaden i medierna har sett ut på senaste tid, med oppositionspolitiker som tagit varje tillfälle i akt att förlägga roten till det onda uttryckligen till Bolagets monopolställning, får man säga att folket förefaller klokare än många av sina företrädare.

Människor ute i den svenska vardagen, som har personlig erfarenhet av det så kallade vodkabältets dryckeskultur - det utpräglat berusningsorienterade sättet att dricka alkohol som är kännetecknande för länderna kring den nordliga Polcirkeln, Finland, Sverige, Norge, Island, Kanada och Ryssland - med dess ofta ödesdigra mänskliga och sociala konsekvenser, vet vad frihandelsfanatikerna inte vill veta:

Att alkoholens tillgänglighet korrelerar med missbruket och att framför allt introduktionen av alkohol i de uppväxande årskullarnas liv påverkas starkt av hur fri tillgången är. Ju högre barriär att ta sig över - desto fler avstår. Ju högre alkoholtolerans i en miljö, desto fler ger sig in.

Även om jag själv är en hängiven vindrickare kan mitt sunda förnuft, underbyggt av tillgängliga undersökningar, inte förneka det helnykterhetens organisationer ofta påpekar: Ströp man alkoholkranarna helt och hållet skulle alkoholskadorna minska dramatiskt.

Nu låter sig inte detta göras av många skäl. Rent praktiskt är det omöjligt i den värld av öppna gränser vi lever i, politiskt är det otänkbart på grund av sedvänjor och kulturmönster i det Europa Sverige är en del av. Någon folklig acceptans av ett totalförbud skulle aldrig gå att mobilisera.

Och sist men inte minst: erfarenheter av totalförbud mot spritförsäljning, något som prövades bland annat under en epok på 1920-talet i Finland, visar att nya problem uppstår i den lagstiftade helnykterhetens spår: En vildvuxen, okontrollerad, underjordisk alkoholförsörjningskultur uppstår med ny och gammal kriminalitet i släptåg.

Därför får vi acceptera den hybrid mellan princip och praktik som Systembolaget utgör och finna oss i att det statliga monopolet ska ägna sig åt ett slags reptrick:

Det ska försöka sälja så gott det kan, tillfredsställa alkoholkonsumenternas efterfrågan med hjälp av ett rikt varusortiment till acceptabla priser. På det att konsumenterna accepterar den begränsade marknaden och därav följande begränsningar i alkoholens tillgänglighet varav förväntas följa att konsumtionen hålls i schack och Bolagets varor och tjänster efterfrågas lagom mycket. Inte alltför mycket.

Detta reptrick utförs under allt vanskligare omständigheter i dag när EU:s importregler öppnar för legala spritfloder som banar sig väg runt och förbi Systemet. Men min personliga uppfattning är att mutskandalen inom Systembolaget snarare bekräftar hur väl detta marknadsbegränsande monopol behövs än jävar den uppfattningen.

Vad oegentligheterna inom Systembolaget ju visar är att marknadskrafterna är oerhört starka, aktiva och även hänsynslösa i sin strävan att öka försäljning och konsumtion av alkohol. När till och med monopolet vacklar i fartvinden från det vilda racet - hur skulle alkoholrallyt se ut i Sverige om marknaden släpptes fri?

Yrsa Stenius