Likväl tror jag att domen blev riktig

KOLUMNISTER

Högsta domstolens (HD) utslag i Tumbamålet tillhör den kategori domslut som man kan omfatta och kritisera med ungefär lika starka skäl.

Man kan argumentera för att de tre tilltalades sätt att sexuellt utnyttja en kvinnas uppenbara berusning var hänsynslöst men inte straffbart. Man kan argumentera för att det borde vara straffbart, vilket HD hade haft makt att slå fast genom en prejudicerande lagtolkning, något som HD inte gjorde.

Om vi även i detta fall ska hålla oss till rättsväsendets vedertagna portalparagraf som säger att domare i tveksamma ärenden hellre ska fria än fälla så får vi kanske, protesterna till trots, godta domen.

Låt oss syna argumenten för och emot den friande domen mot tre unga män som biträdda av fyra kompisar har samlag i alla upptänkliga former med en uppenbart berusad kvinna som dagen efter inte minns många fragment av vad som har hänt. Vad vi naturligtvis kan slå fast är att pojkarnas handlingssätt var hänsynslöst och svinaktigt. Men var det olagligt?

Ja, menade nu som sista instans riksåklagaren som ansåg att männen gjorde sig skyldiga till sexuellt utnyttjande. Killarna borde ha förstått att kvinnan var så berusad att hon fullkomligt hade tappat kontrollen över sina handlingar. Men om de nu till äventyrs inte hade förstått hur redlös kvinnan var så, menade åklagaren, tyder deras framfart på att de hade gått på i ullstrumporna även om de hade fattat hur det stod till.

Nej, säger HD som också talar om hänsynslöshet men vägrar fälla för brott.

Det största problemet med åklagarens påstående är, om jag förstår HD rätt, det faktum att man aldrig har kunnat fastslå hur berusad kvinnan var. Att hon var full och hade tappat omdömet är ställt utom allt tvivel. Men därav följer inte att hon var försatt i "ett hjälplöst tillstånd" av det slag lagen definierar som grund för att det ska bli straffbart att ha sexuellt umgänge med henne. Blodprovet som togs tolv timmar efter händelserna indikerade en berusningsgrad som kunde ha varit allt från måttlig till stark men talade inte för redlöshet.

Vad männen borde ha förstått och inte förstått, vad de hade gjort eller inte gjort även om de hade begripit blir mot bakgrund av att berusningsgraden inte har gått att fastställa alldeles för luftig spekulation för att kunna tas som underlag för prejudicerande dom.

HD:s och hela rättsväsendets upprörda kritiker menar att det var solklart - även för männen - att kvinnan hade tappat sans och vett på grund av berusning och att de medvetet utnyttjade det, vilket inte minst kompaniet kamrater som kallades till platsen bekräftar. Sådant ska straffas. Det är lagens avsikt. Dagens friande dom legitimerar mäns självsvåld mot kvinnor och fastslår att kvinnor får se till att kunna värja sig för att inte bli utsatta för sådant.

Utnyttjade männen kvinnans berusning på ett otillbörligt sätt som bör anses kriminellt enligt gällande lag om den tolkas rätt?

Den springande punkten i HD:s och dess vedersakares tvist gäller kvinnans eget ansvar. Ingen har påstått att någon av männen tvingade sig på kvinnan. Hon medverkade själv i förloppet - hur långt, det är omstritt. I vilken utsträckning bar hon själv ansvar för vad hon inlät sig i - i fyllan och villan förvisso - men ändå på ett sätt som kunde tolkas som att hon visste vad hon gjorde? Hur rimligt är det att tolka lagen så att kvinnans själva fylla gör avancerade sexuella närmanden otillbörliga?

Svåra frågor som saknar odiskutabla svar. Fylla i sig kan inte vara en förbudsgräns för sex. Men därutöver är allt en fråga om vad som kan bevisas om den för handen varande situationen.

Inget bevis eller ens indicium talar för att kvinnan var redlöst berusad. Hon hade rätt avancerade sexuella vanor och även om det har sagts att sådant inte får läggas henne till last så ska hänsyn tas också till de tilltalades rättssäkerhet. Om de skulle fällas för brott i anledning av något de borde ha förstått om själva situationen måste även sådant redovisas som talar till deras fördel, talar för att de kunde tolka kvinnans medverkan som de tolkade den.

Kvinnan som förlorade målet i HD har min fulla sympati. Likväl tror jag domen blev riktig.Pojkarnas handlingssätt var hänsynslöst och svinaktigt. Men var det olagligt?

Yrsa Stenius