”Finsk kärring” förenar könen

KOLUMNISTER

I år är det etthundra år sedan Finland införde kvinnlig rösträtt - som första land i Europa. Det hade varit roligt om Finlands folk hade celebrerat den tilldragelsen med att välja om landets kvinnliga president redan i första valomgången.

Ingen skada är emellertid skedd trots att så inte blev fallet. Tarja Halonen kommer att vinna den andra valomgången om två veckor överlägset.

Tarja Halonens väldiga popularitet som president säger något intressant om finländarna. Den säger något om deras litet kärva "no nonsens" sinnelag. Inte minst säger den en hel del om finländarnas kvinnosyn.

I svenska medier framställs Halonen ofta som en fryntlig och älskvärd muminmamma - senast i en stort uppslagen teckning på Dagens Nyheters ledarsida. Ingenting kan vara mer missvisande.

Tarja Halonen är en äkta "finsk kärring". Uttrycket ska uppfattas positivt. Halonen är stark, bestämd, målmedveten och envis. Hon är föga kokett, föga insmickrande vare sig till sin yttre apparition eller i sitt tilltal. Hon är ganska så argsint och temperamentsfull, precis som det röda håret varslar om.

Mångårige statsministern, framlidne Kalevi Sorsa, gjorde Tarja Halonen till sin sekreterare under den period han själv var riksdagens talman. I samband med att Halonen valdes till president berättade Sorsa om sina erfarenheter av sin medarbetares eldfängdhet:

"När hon började spruta ur sig de där orden med många ljudliga "rrr" fann jag för gott att gå gömma mig", förklarade Sorsa som inte var lättskrämd.

Tarja Halonen är rakt på sak för att inte säga en smula burdus. Hon döljer inte sin irritation när hon har anledning till sådan. Rynkan mellan hennes ögonbryn påminner inte så litet om Laila Freivalds dito.

Tarja Halonen har sinne för humor, hon är intelligent, skarp och klar som goda jurister plägar vara. Hon är grundligt politiskt skolad, saklig och resultatinriktad.

Få finländare tvivlar på att denna sextiotvååriga kvinna är utomordentligt kompetent för sitt ämbete, låt vara att hon inte riktigt levde upp till sin roll som formell överbefälhavare för den finska krigsmakten då hon i en utfrågning hade svårigheter med att sortera ut de militära gradbeteckningarna.

Som jag ser saken är Tarja Halonen urtypen för den finska kvinna som finländarna känner sig hemmastadda med och har förtroende för: en som styr och ställer och håller livets tyglar i sin fasta hand. Maka och mor men också familjeförsörjare, samhällsbärare.

Vad jämställdheten mellan könen beträffar så är förhållandena i Finland ungefär lika rättvisa eller orättvisa som de är i Sverige.

Det är företrädesvis männen som gör karriär, kvinnorna som befolkar de lågavlönade service- och vårdyrkena i Finland såväl som i Sverige. Det är kvinnorna som tar ut i stort sett hela föräldraledigheten - som fortfarande går under namnet moderskapsledighet - och ansvaret för hem och barn ligger tyngre på kvinnorna än på männen även i dagens barnfamiljer.

Trots dessa likheter har kvinnan en annan roll i männens - och sina egna - ögon i Finland än i Sverige. Kvinnan har och har haft en stark ställning i hemmet men också en stark position som mannens arbetskamrat.

Finland var ett agrart dominerat land fram till 1970-talet. I jordbruket arbetade män och kvinnor sida vid sida. När industrialiseringen sakta bredde ut sig sög fabrikerna upp både män och kvinnor. Hemmafruinstitutet existerade inte i arbetarrörelsen utan var ett exklusivt privilegium för den urbana medelklassen med tonvikt på de övre skikten.

Krigen 1939-45 vältrade över ansvaret för samhällets produktion och ekonomi på kvinnorna. De blev varse sin mångskiftande oumbärlighet. Männen blev varse samma sak.

Detta har inneburit att de finska kvinnorna aldrig har låsts in i en föreställning om sig själva som könsvarelser med uppgift att tillfredsställa, behaga och serva män. Därför behöver de

inte heller revoltera mot sådana könsroller.

Därför är den svenska feminism som stavas fi otänkbar i Finland. Den finska feminismen stavas Tarja Halonen. Den förenar män och kvinnor i respekt för kvinnors kompetens.

Yrsa Stenius

ARTIKELN HANDLAR OM