Aktuellt, använd sunda förnuftet

KOLUMNISTER

I SVT-Aktuellts huvudnyheter klockan tjugoett i fredags tilldrog sig något konstigt.

Programmets producent verkade ha gripits av oro för att vi i Sverige ängslades alldeles för litet för den inbrytande fågelinfluensan.

Rimligen borde vi vara skrajare än vi är för den härjande farsoten, syns producenten ha menat, och toppade kvällens sändning med ett inslag om att myndigheterna kunde misstänkas mörklägga det mesta av riskerna med smittan och gå ut med alltför lugnande besked.

Något faktaunderlag för en sådan här teori kunde programledaren Anna Hedenmo inte presentera. Hon bara planterade ett litet frö av misstro mot ansvariga influensahanterare genom att visa bilder på döda fåglar korsklippta med bilder på jordbruksminister Ann-Kristin Nykvist som likt en smittad papegoja fick upprepa att riskerna för människor är obefintliga så länge givna förhållningsorder följdes.

En intervju med Krisberedskapsmyndighetens informatör Birgitta Darrell gav inget stöd för Aktuellts hypotes. Om man nu inte ser det som mycket misstänkt att en myndighetsrepresentant är nöjd med medierna och anser att de har skött sin rapportering om fågelinfluensan så sakligt att överdrivna reaktioner hos allmänheten har lyst med sin frånvaro.

Likväl, skam den som ger sig. En för mig okänd professor hade avslutningsvis lockats till studion för att trevande förklara att han hade sina funderingar kring myndigheternas besked. Vid kriser brukar man lägga locket på för att inte framkalla masshysteri. Det var rimligt att anta att man gjorde så nu också.

Vad professorn av allt att döma inte visste var att all krishanteringspsykologi nuförtiden bygger på insikten om att endast sanningen är ägnad att väcka och vidmakthålla människors förtroende för myndigheterna.

"Säg som det är, visa allt som finns att visa, mörka ingenting!" Så lyder direktiven på myndigheternas katastrofövningar. Det betyder naturligtvis inte att man i vartenda ögonblick redovisar alla spekulationer som florerar. Men man berättar det man vet när man vet och det man med goda skäl kan anta.

Professorn var likväl ett fynd för Aktuellt som tycks ha fått för sig att kritisk journalistik är liktydigt med att så misstro i största allmänhet mot politiker och tjänstemän - utan ringaste anledning. För även om journalisterna på Aktuellt inte litar ett dugg på vad olika myndighetspersoner säger kunde de ha använt sitt sunda förnuft i bedömningen av hur riskfylld fågelsmittan är för ögonblicket.

I en population på tusentals sjöfåglar har några tiotal döda befunnits smittade. Smittan har med stor sannolikhet funnits i vårt land ett bra tag. Den sprider sig och har spritt sig men inte snabbt och inte i stor omfattning. Det förefaller som om smittan inte smittar särskilt lätt ens mellan fåglar.

Människor har smittats och dött. Men även om smittan slagit till i jordens folkrikaste områden kan dödsoffren räknas i tvåsiffriga tal.

Jag tänker inte vara förmäten och ifrågasätta den oro för fågelinfluensan och möjligheten att denna muterar som bland annat WHO har givit uttryck för. Vad jag vill ha sagt är att ingenting tyder på att myndigheterna för oss bakom ljuset när de säger att fågelinfluensan inte hotar oss människor i Sverige.

Vad som oroar mig mycket mera i detta land i dag är den politiska och mediala atmosfär som leder till att misstro antas sälja bra hos allmänheten. Inte kritik mot makthavare och beslutsfattare utan misstro mot deras uppsåt, ambitioner och kompetens.

Vad var den svenska politiska och mediala offentlighetens sätt att hantera tsunamin annat än massiv investering i misstro mot landets hela administration? Vad uttrycker "dialogen" mellan socialdemokraternas partisekreterare och näringslivet annat än bitter och ömsesidig misstro?

Om regeringsskifte anses bra därför att maktfullkomliga makthavare därmed kan förmås att lämna sina ställningar så vill jag tillägga att ett sådant skifte kan tänkas vara positivt också därför att misstrons marknadsförare därmed skulle tvingas definiera om sina egna positioner.

Yrsa Stenius