Jackie Arklöv flyttas till annan anstalt

Hade "otillbörlig relation" med en anställd

Jackie Arklöv, dömd till livstids fängelse för polismorden i Malexander, har hastigt fått byta anstalt.

Orsaken är en "otillbörlig relation" med en tjänsteman på Borås-anstalten, där han avtjänat straffet senaste tiden.

En säkerhetsrisk, bedömer Kriminalvården.

Beslutet att Arklöv ska omplaceras från Borås till Storboda kom i början av veckan. Men ärendet initierades redan i mitten av april.

Eventuellt har det också lett till att den aktuella tjänstemannen fått sluta. I beslutet betecknas nämligen vederbörande som "tidigare anställd". Om det är en man eller kvinna framgår inte i de handlingar Aftonbladet tagit del av. Beskrivningen av omständigheterna lyder:

"Anstalten Borås bedömer att Jackie Arklöv har en otillbörlig relation till en tidigare anställd tjänsteman vid anstalten. Anstalten Borås finner denna konstellation olämplig och en säkerhetsrisk då den tidigare personen besitter kunskap gällande anstaltens rutiner och säkerhetsarbete. Jackie Arklöv bör därför, trots en i övrigt god skötsamhet, förflyttas till annan anstalt av säkerhetsskäl."

Aftonbladet har utan resultat sökt beslutsfattaren i ärendet.

Dömdes för folkrättsbrott

Arklöv dömdes år 2000 för morden på polismännen Robert Karlström och Olle Borén i Malexander 1999. Han dömdes samtidigt för mordförsök på en tredje polis, tre grova rån och ett rånförsök. Under tiden i fängelse dömdes han även för folkrättsbrott som han begått tidigare i det forna Jugoslavien. Straffet för det inkluderades i livstidsstraffet.

Jacie Arklöv har en dokumenterad skötsamhet i övrigt från fängelsetiden. Han hävdar själv att han blivit en annan människa innanför murarna.

”Har blivit en annan människa”

I en ansökan 2014 om att få livstidsstraffet tidsbestämt skrev han bland annat:

– Min tid i fängelse har tvingat mig till att omvärdera mitt liv. Det har fått mig att se mig själv i ett utifrånperspektiv. Resan har varit svår och jobbig, men samtidigt nyttig, då jag tvingats förlora mig själv för att återfinna mig själv. Tyvärr till priset av två människoliv, vilket för mig gör det än mer angeläget att inte ge upp under svåra stunder, utan fortsätta på min väg.

Ansökan blev inte beviljad. Arklöv ansökte på nytt för två veckor sedan.

Publisert:

LÄS VIDARE