Budskapen bakom Bandidos märken

Märkena visar inte bara västbärarens plats i hierarkin. Utan även om personen begått våldshandlingar för klubbens räkning. Här är betydelsen bakom märkena på Bandidosvästarna.

Signalerar status
Våldsverkare
Delas bara ut i Europa
Enprocent-märket