Så förändrades brottsligheten under pandemiåret

Pandemiåret 2020 blev ett år olikt många andra. Även brottsligheten förändrades visar nya siffror från Brottsförebyggande rådet. Antal personer som mördades under året var 124 stycken.

– Sen vi började mäta 2002 så är det här den högsta siffran av dödligt våld vi haft, säger Stina Söderman, statistiker på Brå.

Att en pandemi drabbat Sverige under större delen av 2020 märks även i brottsstatistiken.

Färre har rört sig på gator och torg och i vissa fall har det inneburit frigjorda resurser inom rättsväsendet som tillfälligt har styrts om till bland annat att utreda brott.

Under 2020 märks därför en ökning i antalet handlaga brott. Det märks även i personuppklaringsprocenten, det vill säga i antalet personer som lagförts för ett brott . Under 2020 personuppklarades 224 000 handlagda brott, vilket var en ökning med 6 procent från året innan.

Vad gäller det dödliga våldet är dock siffrorna mörkare. År 2019 konstaterades 111 fall av dödligt våld i Sverige, 25 kvinnor och 86 män. 11 av de dödade var under 18 år.

Statistiken över dödligt våld i Sverige för år 2020 visar att antalet mord ökade.

• 124 personer mördades under pandemin.

• 99 av dem var pojkar och män.

• 25 av dem kvinnor/flickor.

• 48 av de som mördades sköts till döds.

– Sen vi började mäta 2002 så är det här den högsta siffran av dödligt våld vi haft, säger Stina Söderman, statistiker på Brå.

Genrebild
Genrebild

Av de 48 fallen av dödligt våld där skjutvapen användes under 2020, skedde 33 fall i storstadsregionerna Stockholm, Väst och Syd. Merparten av dessa, 23 fall, härrör till region Stockholm, medan 4 fall härrör till region Väst och 6 fall härrör till region Syd.

– Vi hade en nedåtgående trend av dödligt våld som bröts 2012, och det är just dödligt våld i den kriminella miljön som gör att antalet döda ökat. Dödligt våld i en parrelation ökar inte, säger Jonas Öberg, utredare på Brå och fortsätter:

– Att 124 personer dödats just i år är svårt att säga, det kan vara en ganska stor skillnad från år till år som är svårt att förklara av just en orsak, som nu att det varit en pandemi till exempel.

En större andel män mördas idag än för tio år sedan och det beror på att det främst är män som verkar i den kriminella miljön.

– Det är män som dödar män och det är unga män, mellan 20–29 år och det handlar oftast om skjutvapen. Det är främst utomhus som morden sker idag, säger Öberg.

Men de brott som ökar mest enligt Brå:s statistik är skadegörelse och narkotikabrott. Skadegörelsebrott med 14 procent och narkotikabrotten med 10 procent.

– Narkotikabrotten har ökat men det kan bero på att polisen fått mer tid att utreda den typen av ärenden. De har bland annat ställt in alla sina utbildningar detta år vilket frigjort mer tid, säger Stina Söderman.

Samma sak gäller skadegörelse, när polisen har mer resurser så kan också fler skadegörelsefall utredas, menar Söderman.

Även antalet anmälda våldtäkter ökade under 2020. 9 360 våldtäkter anmäldes vilket innebar en ökning med 779 brott, det vill säga nio procent. Mot kvinnor anmäldes 4 800 brott, och mot män anmäldes 261 brott.

Men man ser inte att coronautbrottets effekter ligger bakom ökningen av anmälda våldtäkter.

– Vi har tittat månad för månad och inte uppfattat någon pandemieffekt. Jag tror det började redan innan pandemin kom, och vi har inte fått signaler på att det skulle ha hänt något i samhället som skulle ha påverkat och medfört fler våldtäkter, säger Stina Holmberg, forskare på Brå.

Enligt henne kan man inte göra en säker bedömning kring orsakerna till förändringen över sexualbrott.

– Det är väldigt svårt att säga på en så pass låg siffra, säger Holmberg.

Den kategori anmälda brott som minskade mest i antal, med hela 11 procent, var bedrägeribrott. Minskningen av bedrägeribrotten har ingen tydlig koppling till pandemin enligt Brå.

Fotnot: Med dödligt våld avses fullbordade mord, dråp, barnadråp och misshandel med dödlig utgång. Fall som av rättsväsendet bedömts som nödvärn undantas.

Genrebild
Genrebild
Publisert:

LÄS VIDARE