Samir Sabri begärde tre miljoner – får avslag igen

avMira Micic

Publicerad:
Uppdaterad:

Samir Sabri dömdes och satt inlåst efter att han felaktigt dömts för mordet på sin styvmor.

Han begärde ersättning från staten men fick avslag hos Justitiekanslern i höstas.

Efter det ansökte han om så kallad ex gratia-ersättning - något regeringen beslutar om.

Nu har han fått avslag igen.

Det var i Aftonbladets grävpodd #Fallet som det framkom nya uppgifter om Samir Sabri var 15 år när hans styvmamma dödades 1986 och han påstod sig ligga bakom mordet.

Drygt ett år senare tog han tillbaka erkännandet och pekade ut sin far som den verkliga gärningsmannen.

1 av 2 | Foto: ANNA TÄRNHUVUD

Samir Sabri dömdes för mordet och fick på grund av det sitta på mentalsjukhus i över två år.

Många år efter det tog fallet upp i Aftonbladets krimpodd #Fallet, vilket ledde till att Samri Sabri beviljades resning.

2016 kom beskedet att åtalet ogillades och därmed att Samir Sabri friats.

Året därpå ansökte han om minst tre miljoner kronor i ersättning från staten. Men när Justitiekanslerns, JK, beslut kom avslogs begäran med hänvisning till att ärendet preskriberats.

Karl Emil Ekdahl, Samir Sabris juridiska ombud, ifrågasatte JK:s bedömning. – Att fordran har preskriberats redan innan den uppstått. Det känns som ett moment 22, sa Ekdahl.

Samir Sabri satt frihetsberövad 1986–1988 och möjligheten att få ersättning enligt frihetsinskränkningslagen preskriberas efter tio år.

– Då blir konsekvensen i ett sådant här fall att i och med att det gått så lång tid så kommer inte skadeståndsreglerna att medge ersättning. Då är vi tillbaka i att det är en bedömning som grundas på hur juridiken ser ut och JK kan inte förändra de reglerna utan följa preskriptionsbestämmelserna som gäller, sa JK Anna Skarhed då.

Efter det ansökte Samir Sabri om så kallad ex gratia-ersättning. Han ansökte om minst tre miljoner kronor, enligt handlingar från Justitiedepartementet. Ex gratia-ersättning är en ersättning från staten och något som regeringen kan besluta om.

Nyligen kom regeringens beslut: Samir Sabri får avslag. I beslutet står det bland annat att JK nekat Sabri ersättning för tiden han satt frihetsberövad med hänvisning till att preskription inträtt.

Publicerad:

ARTIKELN HANDLAR OM