Lauls elva pusselbitar om Skandiamannen: Det måste du känna till

Skandiamannen pekas ut som Olof Palmes mördare av Magasinet Filter – men vad är relevant och inte i det som nu framkommer? Och varför är Skandiamannen plötsligt polisens huvudspår, 32 år efter mordet?

Aftonbladets reporter Robert Laul har läst boken ”Nationens Fiende” av Lars Larsson, intervjuat poliser, ex-frun och journalisten bakom Filters avslöjande Thomas Pettersson.