Lottas anmälan lades ner – färre brott leder till åtal

avLinda Hjertén

KRIM

”Hon gjorde alla rätt – ändå blev det så fel”

1 av 6

Lotta-fallet är inte unikt.

Varje år mördas i genomsnitt 16 kvinnor av män de har eller har haft en relation med.

Samtidigt visar nya siffror att antalet fall av våld i nära relationer som går vidare till åklagare har minskat kraftigt de senaste åren.

– Om man tittar på Lotta så gjorde hon alla rätt. Och ändå blev det fel, säger kriminolog Mikael Rying.

Mordet på Lotta Rudholm, 41, där rättegången avslutades i går, har väckt enorm uppmärksamhet.

Men hur hemska detaljer det än må vara i förundersökningen, hur ofattbart Lottas lidande än var, är hon inte ett ensamt fall.

Enligt Mikael Rying, kriminolog på Nationella operativa avdelningen på Polisen, mördas i genomsnitt 16 kvinnor i Sverige varje år av män de har eller har haft en nära relation med.

Lotta polisanmälde

De flesta av de här morden föregås av flera varningssignaler. Ofta har kvinnorna som mördas tidigare misshandlats, kränkts och hotats av männen. Ibland har det funnits polisanmälningar.

– När jag gjorde en rapport om detta år 2007 visade det sig att mellan 40 och 50 procent av kvinnorna som mördades av män de har eller har haft en relation med hade varit utsatta för hot eller våld innan. Och i ungefär hälften av fallen fanns det även en polisanmälan, säger Mikael Rying.

Lotta Rudholm polisanmälde den 25 maj Martin Jonsson, som nu står åtalad för att ha mördat henne. Hon berättade i förhör att hon hotats och misshandlats, fått blåslagna armar och brutna revben. Det var tio dagar innan hon slogs till döds.

En förundersökning om grov kvinnofridskränkning inleddes. Men när Lotta på grund av hot och rädsla drog sig ur ansåg åklagaren att bevisläget var för svagt. Polisutredningen lades ner.

Martin Jonsson, som då var anhållen i sin frånvaro, visste aldrig ens om att det fanns en polisanmälan. När Lotta inte ville medverka längre hävdes anhållandet.

”Man skulle ha sugit in honom så det sjöng om det”

När utredningen lades ner var Jonsson villkorligt frigiven för grov kvinnofridskränkning, efter att misshandlat sin tidigare flickvän under längre tid.

Trots att Jonsson hade en lång rad domar på sig, varav flera grova våldsbrott, valde åklagaren att inte driva ärendet vidare.

Hur ärendet hanterades granskas just nu av riksåklagarens tillsynsavdelning och där väntas besked i höst.

Men en källa med insyn som Aftonbladet talat med säger att alla varningsklockor borde ha ringt.

– Det här är en man som tidigare är dömd för allvarlig våldsbrottslighet, så pass att en person till och med tidigare har dött av skadorna. Han har även flera gånger dömts för våld mot kvinnor. Till detta kommer att han vid tillfället var villkorligt frigiven. Man skulle ha sugit in honom så det sjöng om det.

Minskning på 34 procent

Men färska siffror, som visar situationen fram till augusti i år och som Aftonbladet tagit del av, visar att inte heller i det här avseendet är Lottas fall unikt.

Allt fler anmälda brott läggs ned och allt färre brottmål lämnas vidare till åklagare.

Knappt en tredjedel av de ärenden där polisen inlett förundersökning redovisas just nu till åklagare.

Och en av de brottstyper som blivit lidande är brott i nära relation – ett område som ska vara ett av polisens mest prioriterade.

Varje år anmäls i genomsnitt 25 000 fall av våld i nära relation.

Brott i nära relation är när du blir illa behandlad av någon som står dig nära: din man, hustru, pojkvän, flickvän, förälder eller annan familjemedlem. Misshandel, hot, våldtäkt och ofredande är de vanligaste brotten. Även grov kvinnofridskränkning, som Lotta Rudholm anmälde Martin Jonsson för, ingår där.

Perioden januari till augusti år 2011 lämnades 4 320 sådana ärenden över till åklagare. För samma period i år är siffran 2 852.

Det är en minskning på 34 procent.

”Ganska bedrövligt”

Anna Lindström är polis och verksamhetsutvecklare på polisens nationella operativa avdelning, utvecklingscentrum Väst, och jobbar just med våld i nära relation och sexualbrott.

– Vi tittar ju hela tiden på hur vi ska kunna förbättra vårt arbete. Det är komplicerade och svåra arbeten. Alla väljer ju inte att fullfölja och där måste vi bli bättre på att fånga upp kvinnorna, som det ofta handlar om.

Vad säger du om att allt färre brott går vidare till åtal?

– Det är ganska bedrövligt om jag får säga det själv. Jag brinner för de här ärendena och det är ett stort problem att det har blivit så här.

Varför har det blivit så?

– Jag vet faktiskt inte. Det är ett prioriterat område men vi slåss om resurserna med andra prioriterade områden.

34 procent färre av brotten redovisas till åklagare, kan det här innebära att fler kvinnor riskerar att mördas?

– Det hoppas jag verkligen inte att det gör.

Martin Jonsson hade under deras korta förhållande misshandlat Lotta vid flera tillfällen. Han hotade döda henne, hennes familj, hennes vänner och hennes hund och sa att han bestämde när förhållandet var över, inte hon.

– Det är viktigt att vi är snabba i vår handledning av sådana här ärenden. Blir de liggande kan det vara svårt att få med målsäganden och har man skador är det viktigt att dokumentera dem så snabbt som möjligt, innan blåmärkena bleknar. Går det ett tag hinner man fundera och kanske ändra sig, för ofta handlar det om att man lever tillsammans med de här männen och då är det inte lätt att fortsätta medverka, säger Anna Lindström.

”Hon gjorde alla rätt – ändå blev det så fel”

Lottas familj har tidigare sagt till Aftonbladet att polis och åklagare borde ha varit mer noggranna i inledningsskedet, då när Lotta själv hade modet att berätta.

– Vad jag hört kan man göra ett videoförhör och då hade åklagaren kunnat ta över. Men det verkar inte som att det gjorts. Utan han bara släpptes och kunde fortsätta sin terror, har Lottas syster Camilla Rudholm sagt.

Mikael Rying har ett förslag på hur samhället kan förbättra för kvinnor som utsätts för våld och hot i nära relationer.

– Att varje kommun ska ha en central instans dit kvinnan kan gå och få en kontaktperson som hon får förtroende för. Då går kvinnan dit, berättar vad hon varit med om, kontaktpersonen identifierar alla behov som kvinnan kan ha som att byta skola för barnen eller få nytt boende och så vidare. Fanns den här instansen i varje kommun skulle fler kvinnor våga lämna en relation med våld och hot.

– Om man tittar på Lotta så gjorde hon alla rätt. Och ändå blev det fel. Det är det som är så tragiskt, säger Rying.

Läs också:

Nya siffran: 251 dödade kvinnor

Läs vår prisbelönta granskning av kvinnovåldet.

KVINNORNA som mördades av män de älskat

MÄNNEN som dödar

BARNEN som blev kvar

ARTIKELN HANDLAR OM