Sökte inte toppjobbet – fick det ändå

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 3

KRIM

För att bli chef inom Polismyndigheten måste man genomgå en "lång process".

Det är, säger de ansvariga för chefsrekryteringen, "lika för alla".

Men den nu hårt kritiserade chefen Unni Jerndal ansökte inte ens till jobbet som informationsdirektör under ansökningstiden.

Hon skickade tre månader senare ett mejl direkt till den som ansvarade för tillsättningen - och föreslogs bara fem dagar senare till tjänsten.

Sammanlagt 66 personer, 51 kvinnor och 15 män, sökte tjänsten som den nya Polismyndighetens informationsdirektör, som annonserades externt hösten 2013.

Aftonbladet har tagit del av samtliga ansökningshandlingar.

Det fanns gott om kvalificerade kandidater, flera personer har erfarenhet av kommunikationsarbete på stora myndigheter, internationella bolag och flera sökande från rättsvårdande myndigheter, däribland polismyndigheten.

Aftonbladet har varit i kontakt med över hälften av de som sökte tjänsten. Bara två av de vi talat med kallades till intervju.

– Kort efter intervjun fick jag ett mejl om att tjänsten tillsatts av annan sökande, säger en av dem. 

"Följde vanliga ordningen"

Thomas Rolén, var chef för Genomförandekommitén, och den som formellt slutligen anställde Unni Jerndal.

Han säger att rekryteringen av Unni Jerndal följde den vanliga ordningen - annons, sökande och sedan hjälp från ett rekryteringsbolag.

Det var inte någon som uppmanat henne att söka?

– Jag tror att någon på rekryteringsbolaget rekommenderade henne att söka. Och jag hade också under rekryteringsprocessen ett samtal med Unni Jerndal och uppmanade henne att skicka in sitt CV om jag inte missminner mig, säger han.

Kände du henne sedan innan, eller varför agerade du så?

– Nej, nej, jag hade aldrig haft med henne att göra. Det var de konsulter vi hade som tipsade om henne. Jag kanske borde ha gjort en tjänsteanteckning om det, men det gjorde jag inte.

"Jättelång process"

Anna Scocco var projektansvarig för chefsrekrytering till den nya Polismyndigheten.

– Alla chefer inom polisen har gått igenom samma rekryteringsprocess, säger hon.

– Vad gäller informationsdirektörstjänsten var den ute i en bred annonsering, sedan har man gått igenom de ansökningar som kommit in, och gjort en värdering med stöd av ett externt konsultföretag. Alla kandidater som uppfyller kravprofilen går igenom olika tester, lämplighetstest, personliga egenskaper - man mäter mot polisens ledarkriterier. När man har genomfört de här testerna genomgår man en så kallad kompetensbaserad intervju där man går igenom resultatet, och ställer frågor. 

Den intervjun genomfördes av det externa konsultbolaget.

– Sedan så gör man en överlämning och går igenom allt det här med Thomas Rolén, så han får en samlad bild av kandidaternas meriter och hur de står sig. Sedan fattar han ett beslut om vilka som ska gå vidare till slutintervju med honom själv och ytterligare någon från kommittén. Där går man igenom helheten, vilken erfarenhet man har, egenskaper, förmågor - som en mer klassisk intervju.

Och vad händer sedan med kandidaterna?

– Sedan tar man naturligtvis referenser. Och alla chefer på den här nivån gick upp till en anställningsnämnd där man går igenom med den särskilda utredaren och de ger sin rekommendation. Som ett sista moment gör man en säkerhetsprövning.

– Man fattar ju inte beslut om att anställa någon innan man gått igenom alla moment. Man gör ju också en förhandling med arbetstagarorganisationerna och presenterar kandidaten och de har också träffat kandidaterna och haft en timmes samtal med var och en.

Det är en rätt lång process?

– Ja, det är en jättelång process. Den är otroligt genomarbetad och systematisk i alla delar. Och den går alla sökande på den här nivån igenom.

Sökte inte jobbet inom ansökningstiden

Men både Thomas Rolén och Anna Scocco har fel. Vad de uppgett om att rekryteringen av Unni Jerndal "följde den vanliga ordningen" eller att det är "en jättelång process" stämmer inte i Unni Jerndals fall.

Ansökningstiden för jobbet som informationsdirektör gick ut den 19 december 2013. Då hade 65 personer sökt jobbet, enligt de ansökningshandlingar Aftonbladet begärt ut.

I handlingarna fanns, för 65 av de sökande finns såväl personligt brev, på runt en A4, och ett CV. För den 66:e - Unni Jerndal - fanns bara ett CV, inget brev.

Först när Aftonbladet ber att få del av mejlet i vilket Unni Jerndal skickade CV:t får vi hennes "ansökan", en enda rad i ett mejl:

"Jag ansöker härmed till tjänsten som chef för nationella kommunikationsavdelningen vid den nya Polismyndigheten".

Det visar sig också, när vi får mejlet, att det kom in först tre månader efter att ansökningstiden till tjänsten gått ut, den 19 mars 2014.

Mejlet skickades inte heller till adressen som angivits i jobbannonsen, utan direkt till Thomas Roléns e-postadress.

Skickade pressmeddelande

Bara fem arbetsdagar senare, den 26 mars skickades ett pressmeddelande ut, där det framkom att Unni Jerndal föreslagits, och rekommenderades, som ny informationsdirektör.

Enligt pressmeddelandet hade Unni Jerndal då "testats, intervjuats och referenser tagits."

Anna Scocco säger, när vi frågar henne om den korta tiden från ansökan till att Unni Jerndal rekommenderades, att "ingen går igenom processen utan att gå igenom alla steg".

Kan processen med Unni Jerndal avklarats på fem dagar?

– Det vågar jag inte gå in på. Man kan ju ha gjort de här prövningarna och intervjuerna innan.

Skulle ni alltså ha intervjuat henne innan hon sökte tjänsten?

– Jag vågar inte svara på det. Du får prata med Thomas Rolén.

I september 2014 fattades det formella beslutet om att Unni Jerndal fick tjänsten som informationsdirektör och den första januari 2015 tillträdde hon.

Hon fick en lön på 100 000 kronor i månaden.

"Jag blev kontaktad"

Till Aftonbladet säger Unni Jerndal att hon "under våren" 2014 blev kontaktad av det företag som hjälpte Polismyndigheten med rekryteringen.

– Jag pratade med dem på telefon och de beskrev kort för mig om uppdraget. Sedan fick jag lite handlingar, och tittade på dem. Sedan var jag på någon intervju.

Skickade du in någon ansökan?

– Det kanske jag gjorde. Jag kommer inte ihåg.

Den 19 mars skickade du ett mejl, till Thomas Rolén, där du anmälde ditt intresse.

– Just det. Det fanns ju en tjänst, och när jag fått en bild av vad den tjänsten omfattade så skickade jag in det här dokumentet du har sett.

– Gången var: Jag blev tillfrågad, jag fick ta del av information, jag blev intervjuad, jag lämnade in min intresseanmälan, jag pratade med Thomas Rolén och blev intervjuad av Thomas Rolén, jag blev testad, jag blev intervjuad av facken, och sedan var det ytterligare steg i den här processen, bland annat en bedömningskonferens.

Du skickade in din ansökan den 19 mars, en vecka senare rekommenderades du till tjänsten.

– Jag har ingen tydlig minnesbild, Eric, över hur tidsutdräkten ser ut där. Jag har ju inte hanterat den formella processen. Jag kände mig hedrad och stolt över att komma i fråga för det här uppdraget.

"Tidpunkten ointressant"

Thomas Rolén säger att ingen av de 65 kandidater som sökt tjänsten uppfyllde kriterierna, och att rekryteringsbolaget föreslog Unni Jerndal.

– Då tog jag kontakt med henne.

Han säger att processen med Unni, med bland annat intervjuer, startade innan hennes formella ansökan kommit in.

– Tidpunkten för hennes skriftliga anmälan är oväsentlig.

Men det var ju först då ni fick in hennes CV?

– Det kanske vi hade fått muntligen innan.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN