Thomas Quick / Sture Bergwall

Morden Quick dömdes och friades för

Av: 

Eric Tagesson

KRIM

Thomas Quick blev Sveriges värste seriemördare, efter att ha erkänt drygt 30 mord.

Nu är han snarare känd som huvudpersonen i Sveriges största rättsskandal.

Här är de åtta mord som Quick dömdes och senare friades för.

Johan Asplund, Sundsvall, 1980.

Ur Sundsvalls tingsrätts dom från 2001:

"Inledningsvis konstaterar tingsrätten att det inte finns någon teknisk bevisning som binder Quick till Sundsvall vid tiden för brottet, och det finns heller ingen utredning som fastställer vad som hänt med Johan Asplund."

Nedlagt 17 augusti 2012.

Holländska makarna Stegehuis, Appojaure, 1984.

I Gällivare tingsrätts dom från 1996 redovisas inga tekniska bevis som direkt binder Quick till morden. Däremot har han "...vid förhör och rekonstruktion kunnat lämna uppgifter, som i alla väsentliga delar stämmer överens med de fynd och iakttagelser som gjordes vid brottsplatsundersökning och som, enligt vad som får anses utrett, till stora delar inte varit kända för allmänheten."

Nedlagt 21 maj 2013.

Israeliske turisten Yenon Levi, Rörshyttan, 1988.

Ur Hedemora tingsrätts dom, 1997:

"I detta mål har inte förebringats någon bevisning som direkt binder Thomas Quick vid gärningen. Däremot kan de uppgifter han lämnat, jämförda med vad som framkommit under polisutredningen samt med viss hänsyn tagen till vad som varit känt för allmänheten, tillsammans med erkännandet utgöra tillräcklig bevisning för fällande dom."

Nedlagt maj 2010.

Therese Johannesen, Drammen i Norge, 1988.

Ur Hedemora tingsrätts dom 1998:

"Även om de rester av organiskt material och de föremål man funnit i nämnda skog således inte kan binda Thomas Quick till Therese, talar de dock i någon mån för att hans berättelse är riktig.

Nedlagt 29 mars 2011.

Trine Jensen, Oslo, 1981 och Gry Storvik, Oslo, 1985.

Ur Falu tingsrätts dom år 2000:

"Det finns inte någon teknisk bevisning som binder Quick till brotten. Sedan han tagit kontakt med polisen har utredningen inriktats på att ställa hans uppgifter mot kontrollerbara fakta. Det finns ingenting i de objektiva fynd som redovisats i utredningen som på någon enda punkt strider mot innehållet i Quicks berättelse."

Nedlagt 24 september 2012.

Charles Zelmanovits, Piteå, 1976.

Ur Piteå tingsrätts dom, 1994:

"Quick har erkänt gärningen och hans erkännande får stöd av de uppgifter han själv lämnat. Någon teknisk bevisning som binder Quick vid brottet föreligger dock inte.

Resning beviljad av Hovrätten 1 februari 2013.

ANNONS

Munskydd, Covidtester och mycket mer till bra priser – och SNABB leverans hem till dörren!

Extern länk från Meds

Köp nu

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Thomas Quick / Sture Bergwall

Brott